Zespół Żłobków m.st. Warszawy

System rekrutacji do żłobków online

Proszę wprowadzić numer PESEL dziecka

Po wprowadzeniu numeru PESEL system zasugeruje kolejny krok

Jeżeli dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, wprowadź swój numer PESEL

Nie mam PESEL, jestem obcokrajowcem