Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P10/02/2012 Informacja o wyniku postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Oznaczenie postępowania: P10/02/2012 

informacja numer ZŻ/341/540/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 13.03.2012 r.

 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Św. Bonifacego 72 w Warszawie

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Rafał Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur z siedzibą w Warszawie przy ul. Radna 10/12

oferta za cenę: 98.400,00 zł – uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Spółka cywilna „Sanimat” Irena i Wojciech Wącior

ul. Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko

za cenę: 116.850,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Ekobud” Spółka cywilna Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin Drugi 89 B, 95-061 Dmosin

za cenę: 158.670,00 zł – oferta uzyskała 62,02 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Gid Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa

za cenę: 189.420,00 zł – oferta uzyskała 51,95 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Architektura Aleksandra Malińska

ul. Chmielna 35/93, 00-021 Warszawa

za cenę 178.350,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

ul. Radna 10/12, 00-341 Warszawa

za cenę: 98.400,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.