Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79

 

Oznaczenie postępowania: P11/05/2011Warszawa, dnia 10.06.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/1231/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

                                                           biorących udział w postępowaniu

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79.

 

 

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków, do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79”.

Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=15955

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 27.06.2011 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 27.06.2011 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2011 r. nr 95312 – 2011.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz niezaproszonych do składania ofert zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

 

DO POBRANIA:

 

1) SIWZ

2) Przedmiary i opis elementów wyposażenia

3) Dokumentacja techniczna

 

 


 

Warszawa, dnia 20 maja 2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1084/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

 

I N F O R M A C J A

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż „O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia poniżej w/w informacje:

 

Wniosek nr 1 złożony przez:

Profil BNU

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kłobucka 8 lok. 80

02-699 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 13

Wykonawca traktowany jak wykluczony z postępowania zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy.

Wniosek nr 2 złożony przez:

„Marabud Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski” Spółka jawna

ul. Kaletańska 9

02-495 Warszawa

 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 4

Wniosek nr 3 złożony przez:

Adro S.C.

Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 8

Wniosek nr 4 złożony przez:

”Tom” Tomasz Gromski

Włostów 157

27-545 Włostów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 5

Wniosek nr 5 złożony przez:

”Energy Investors

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

ul. Wiejska 12

00-490 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 22 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 1

Wniosek nr 6 złożony przez:

Łunibud Spółka jawna

Wiesław Łuniewski, Irena Łuniewska

ul. Bora Komorowskiego 12 lok. 21

03-982 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 9

Wniosek nr 7 złożony przez:

Firma Handlowo Usługowa

„Projekt – Bud” Edyta Psut

ul. Podwale 17

00-252 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 11

Wykonawca traktowany jak wykluczony z postępowania zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy.

Wniosek nr 8 złożony przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 10

Wniosek nr 9 złożony przez:

„Rekord A.W.”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pruszkowska 17 lok. 110

02-119 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 3

Wniosek nr 10 złożony przez:

Konsorcjum:

A) Lider: Danex Zakład

Remontowo-Budowlany Zbigniew Piecha

ul. Morsztyna 4

05-075 Warszawa

B) „Denbud” Przedsiębiorstwo

Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska

ul. Okulickiego 11 lok. 7

03-984 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 6

Wniosek nr 11 złożony przez:

„Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka jawna”

ul. Szczecińska 18

05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 7

Wniosek nr 12 złożony przez:

Firma Budowlana „Vema”

Henryk Płonowski

ul. Żółkiewskiego 62a

04-305 Warszawa

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 12

Wykonawca traktowany jak wykluczony z postępowania zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy.

Wniosek nr 13 złożony przez:

„Amat” Zbigniew Hordyj

ul. Ratuszowa 1

03-450 Warszawa

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18 pkt.

 

Pozycja Wykonawcy po ocenie: 2

 

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrębnym pismem zaprosi Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków (zgodnie z treścią pkt IV.1.2) Ogłoszenia o zamówieniu: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.) do składania ofert.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.