Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


 
Zasady przyjmowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe na terenie Warszawy. Grupy 15 - 20 osobowe w tym 4 - 5 dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi (np. zespół Downa, wada słuchu, lekkie upośledzenie umysłowe, wada wzroku, mózgowe porażenie dziecięce w niewielkim stopniu).
Do grupy nie powinny być przyjmowane dzieci z jednym rodzajem niepełnosprawności
Wiek dzieci z zaburzeniami od pierwszego roku życia (o ile rozwój fizyczny na to pozwala) do 3 lat.
Czas pobytu dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi uzależniony od możliwości psychofizycznych dziecka i potrzeb rodziców.
Każdy z rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: wniosek o przyjęcie dziecka, opinia o aktualnym stanie zdrowia dziecka, opinia psychologa dotycząca wieku rozwojowego dziecka, opinia logopedy oraz wszystkich specjalistów pod opieką, których znajduje się aktualnie dziecko. W 2005 roku do stołecznych żłobków przyjęto ogólem 21 dzieci z różnymi dysfunkcjami.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.