Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  
Nasz żłobek

 
Kierownik


   Kierownikiem Żłobka nr 6
       ul. Św. Bonifacego 72
        jest Stanisława Mazur
  z wykształcenia pielęgniarka dyplomowana.
  Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
 o kierunku socjologia i specjalności zarządzanie personelem.
tel./ fax  (0-22) 651-79-11

 

 
 
REKRUTACJA 2017/2018

Drodzy Rodzice,

Rodzice dzieci, u których status wniosku został zmieniony na
„ na liście do przyjęcia” proszeni są o dostarczenie do żłobka dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów, które zostały zaznaczone przez
Państwa podczas jego wypełniania

Np.:

- Pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego (za rok 2016)
wraz z potwierdzeniem nadania: UPO lub dowód nadania pocztowego
lub pieczątka z Urzędu Skarbowego;

- Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym
lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej lub orzeczenie potwierdzające znaczny
albo umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji: - umowa o pracę; - zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu; - umowa o dzieło; - umowa zlecenie; - wypis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej; - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

- Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka nr 6, ma rodzeństwo w określonym wieku, w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka: - akt urodzenia rodzeństwa

- Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka nr 6, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub asystenta rodzinnego: - orzeczenie sądu

- Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka nr 6, ma rodzeństwo z orzeczona niepełnosprawnością: - orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkie dokumenty tylko i wyłącznie do wglądu.

Ponadto rodziny starające się o ulgę w opłatach zobowiązane są przedstawić
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich członków rodziny za rok 2016.

Ważne terminy:

23 maja – 07 czerwca – jeżeli status wniosku został zmieniony na „na liście do przyjęcia”
należy pisemnie potwierdzić wolę zapisu (gotowe druki dostępne w żłobku)
Po godzinie 14:00 dokumenty potwierdzające wole zapisu nie będą przyjmowane!
W przypadku złożenia potwierdzenia woli a nie stawienia się na weryfikację w terminie ustalonym przez kierownika wniosek zostanie usunięty z systemu rekrutacji.

22 czerwca 2017r godz. 10.00. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych w roku szkolnym 2017/2018

Do 28 czerwca 2017 do godziny 15:00 – zakładamy dokumentację i podpisujemy
umowę o korzystaniu z usług żłobka od 1 września 2017r .
Po godzinie 15:00 żadne dokumenty nie będą weryfikowane ani przyjmowane!
Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych

wcześniejsze informacje

6
Żłobek nr 6
ul. Św. Bonifacego 72.
02-936 Warszawa
(022) 651-79-11

filia tel. kom. 797 990 854
Napisz do nas!

Biuletyn Informacji PublicznejPrzydatne informacje
Przydatne informacje
Plan dnia w żłobku
Witamy na naszej stronie!
Wnioski o przyjęcie do żłobka - informacja
Chronimy dzieci
Certyfikat
POLITYKA OCHRONY DZIECI W ŻŁOBKU NR 6
więcej...

Jak dojechać?
Jak dojechać?

Jadłospis
Jadłospis
Co jedzą nasze dzieci?
14 -25.08.2017
więcej...

Porady, informacje
Porady, informacje
Informacje dla rodziców
Czego uczą się dzieci?
Plan imprez w naszym żłobku w 2017 roku
więcej...
strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.