Nasze żłobki
Zapisz dziecko
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  
Nasz żłobek


 
Witamy na naszej stronie!

Nasz żłobeczek piękny, mały
jest dla dzieci doskonały,
tutaj ślicznie, kolorowo
jak u mamy - daję słowo!
Mamy misie i laleczki,
także ładne pioseneczki,
my wesołe miny mamy,
wszystkie dzieci zapraszamy!


Żłobek 32 przy ul. Sygietyńskiego 4,  znajduje się w dzielnicy Praga  Południe  między ul. Międzyborską, a ul. Kinową. Ulica Sygietyńskiego jest małą ulicą o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów. Żłobek posiada 79 miejsc, trzy grupy wiekowe. Nasz Tęczowy domek otacza opieką dzieci powyżej roku do trzech lat. W żłobku są stosowane diety eliminacyjne.
Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja na 01.09.2015r.

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi zbliżającej się rekrutacji informuję ,że:

Rekrutacja na wrzesień 2015 r w żłobku nr. 48 będzie odbywała się na zasadach ogólnych, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2012-2015 w roku 2015

18-22 maja – posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobku.

25 maja godz. 9:00 – sprawdź listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka.

25 – 29 maja – jeżeli dziecko jest na liście dzieci zakwalifikowanych do żłobka potwierdź pisemnie wolę zapisu dziecka – do 29 maja do godz. 14:00.

Uwaga! Dzieci zakwalifikowane, których rodzice/opiekunowie prawni nie złożą potwierdzenia woli zapisu, nie zostaną przyjęte i zostaną usunięte przez kierownika z Systemu ze wszystkich 3 żłobków.

Będziesz poproszony przez kierownika żłobka w terminie przez niego ustalonym o przekazanie do wglądu dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów, które określiłeś w formularzu (np. akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzenie zamieszkania itp.) W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że odpowiednio rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego kryterium nie spełniają, co skutkuje zmianą liczby punktów i powrotem na listę oczekujących.

Wszelkich zmian danych czy korekt błędów w zarejestrowanym wniosku dokonuje na pisemną prośbę rodziców Kierownik żłobka I-go wyboru- sprawdź czy zaznaczone kryteria są aktualne, jeśli nie nanieś zmiany do dnia 15.05.2015 r, najpóźniej do godz. 15-tej.

15 czerwca godz. 10:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka.

Do 26 czerwca do godz. 15:00 zgłoś się do żłobka w celu założenia dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej i podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka od 1 września.

Uwaga! Jeśli chcesz skorzystać z ulgi całkowitej lub częściowej od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, dostarcz do żłobka w dniu podpisania umowy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego (rozumie się przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) za ubiegły rok kalendarzowy lub o braku dochodów oraz oświadczenia o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jedna osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.

Koniecznie śledź zmiany statusu wniosku on-line, lub listy dzieci zakwalifikowanych w wybranych przez Ciebie żłobkach (I, II i III wyboru) w celu uniknięcia skreślenia z listy, przyjdź by sprawdzić czy dziecko jest na liście.

 


 
Ruch uliczny- uczymy się podstawowych zasad

W nawiązaniu do tematyki ostatniego przedstawienia teatralnego, w grupie II (misiaczki), odbyły się zajęcia mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania na drodze.

wiecej


 
Teatrzyk pt.,,Krokodyl i żabka''

Wczoraj, tj. 21.05. w naszym żłobku gościliśmy aktorów z agencji teatralnej Vena. Zaprezentowali nam przestawienie teatralne pt. ,, Krokodyl i żabka''.

wiecej

wcześniejsze informacje

32 32
Żłobek nr 32

ul. Sygietyńskiego 4
04-022 Warszawa
(022) 810-32-48

Napisz do nas!

Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Przydatne informacje
Przydatne informacje
Witamy na naszej stronie!
Plan dnia w żłobku
Kalendarz spektakli teatralnych w roku szkolnym 2014/2015
Pielęgniarz radzi - ,,Problemy z przewodem pokarmowym- jak możesz sobie pomóc’’
więcej...

Jak dojechać?
Jak dojechać?

Nasze grupy
Nasze grupy
PLAN PRACY GRUPY I NA MIESIĄC MAJ
PLAN PRACY GRUPY II NA MIESIĄC MAJ
PLAN PRACY GRUPY III NA MIESIĄC MAJ
więcej...

Jadłospis
Jadłospis
Nasze posiłki
Przepisy na potrawy dla dzieci z alergia pokarmową
18.05-22.05
11.05-15.05
więcej...

Porady, informacje
Porady, informacje
Czego uczą się dzieci?
Jak żywe srebro czyli o ADHA
Gdy chcesz być z dzieckiem w żłobku
Polecamy literaturę dla rodziców
Rozwój mowy
więcej...

Nasi wychowawcystrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2015 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.