] Zespół Żłobków m. st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
Napisz do nas
  Zapisz dziecko

 
Jak zapisać dziecko do żłobka?


Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Warszawie.
Cześć żłobków nie ma grup niemowlęcych i przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia – sprawdź w wykazie poniżej.

Wyboru dokonuje rodzic/opiekun spośród żłobków umieszczonych w wykazie:

 Wykaz żłobków.

 

Podstawy prawne rekrutacji
UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NR XXXVII/937,938,939 i 940 2012r.  w Rozdziale 3 Warunki przyjmowania dzieci, są dostępne na naszej stronie w zakładce USTAWY .

Zasady rekrutacji
 W 2014 roku obowiązuje następujący Regulamin rekrutacji oraz Harmonogram rekrutacji .  Do żłobków projektowych obowiązują regulaminy rekrutacji z którymi można zapoznać się naciskając baner unijny i obowiązuje Harmonogram rekrutacji do żłobków biorących udział w projekcie.


 

Przebieg rekrutacji
1. Należy zarejestrować  wniosek w systemie rekrutacyjnym - link do systemu REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW

Ten sam link umożliwia stałe sprawdzanie zmian we wniosku za pomocą czterocyfrowego kodu PIN, który przychodzi w mailu potwierdzającym rejestrację.
Ważne jest  aby  kontakty podane we wniosku (mail, telefon) były aktualne. Zmiany wszelkich danych, w tym wyboru żłobków, na pisemny wniosek rodziców dokona Kierownik w żłobku I-go wyboru w godz. 8.00-15.00.

2. Po zakończonej rejestracji wniosku na ekranie otrzymamy informację o numerze wniosku i kod PIN,  obok PESEL którym  rejestrowaliśmy się w systemie, będzie służył do logowania się do systemu i sprawdzania co dzieje się z naszym wnioskiem, otrzymamy też maila potwierdzającego rejestrację.
3. W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty rejestracji proszę koniecznie zanieść  wydrukowany i podpisany wniosek do żłobka I-go wyboru, w przeciwnym razie wniosek zostanie usunięty przez Kierownika tego żłobka.
4. Nabór do żłobków trwa przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę zwalniania się miejsc z powodu rezygnacji z usług.
W przypadku zakwalifikowania dziecka do przyjęcia komisja rekrutacyjna nawiązuje kontakt z rodzicem/opiekunem, informując o wolnym miejscu w żłobku i określając kolejne kroki postępowania. Uwaga! Rezygnacja w przyjęcia miejsca w żłobku oznacza usunięcie dziecka z listy oczekujących we wszystkich wybranych wcześniej żłobkach.

Z Systemu nie będą usuwane dzieci, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego miejsca, w następujących sytuacjach:
- rodzice deklarują korzystanie z rocznego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (dziecko do 12 m-ca);
- rodzice ubiegają się o miejsca w żłobku dla rodzeństwa a żłobek może przyjąć tylko jedno dziecko.
5. Najwięcej dzieci przyjmujemy od września, po tym jak wiemy ile dzieci odejdzie do przedszkoli. Proces rekrutacji na wrzesień zaczyna się w maju a ostatecznie kończy 16 czerwca. W tym czasie rodzice/opiekunowie sami muszą sprawdzać czy są na listach wyłożonych w żłobkach i mogą upewniać się on-line czy zmienił się status wniosku – z "oczekujący" na „na liście do przyjęcia”. Terminy podane są w harmonogramie rekrutacji.
Uwaga! Nie potwierdzenie w określonym terminie przyjęcia miejsca w żłobku, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących ze wszystkich trzech żłobków.
6. Wszelkich zmian danych czy korekt błędów w zarejestrowanym wniosku dokonuje na pisemną prośbę rodziców Kierownik żłobka I-go wyboru.
7. Ważne terminy
- do 15 stycznia następnego roku – potwierdź on-line, że nadal oczekujesz na miejsce w żłobku, gdy tego nie zrobisz wniosek zostanie usunięty  z listy oczekujących we wszystkich wybranych wcześniej żłobkach.
maj do połowy czerwca każdego roku – rekrutacja dzieci na nowy rok żłobkowy od września – koniecznie śledź zmiany statusu wniosku on-line, lub listy dzieci zakwalifikowanych w wybranych przez Ciebie żłobkach (I, II i III wyboru) w celu uniknięcia skreślenia z listy - przyjdź ze swoim dzieckiem na dzień otwarty w sobotę 24 maja by potwierdzić czy dziecko jest na liscie i poznać żłobek "od kuchni". Koniecznie zadbaj o dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów przyjęć, np. PIT.


 

Uwagi, pytania i propozycje dotyczące rekrutacji można zgłaszać  mailowo na adres: rekrutacja@zlobki.waw.pl.
Proszę również o zapoznnie się z odpowiedziami na Najczęściej zadawane pytania..


W przypadku wolnych miejsc do żłobka, za zgodą kierownika żłobka, mogą być przyjęte dzieci spoza Warszawy.
Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej i Filia Żłobka nr 20 przy ulicy Nowogrodzkiej 75  oraz Żłobek nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72
- to żłobki integracyjne,przyjmują dzieci z różnymi dysfunkcjami.

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz SpołecznyWarunki przyjęcia
Jak zapisać dziecko do żłobka?
Co należy przynieść do żłobka?
więcej...

Opłaty, informacje

Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
PROFIL NABYWCY
Zespół Żłobków m. st. Warszawy poszukuje osób na następujące stanowiska:
REKRUTACJA
ROZEZNANIE RYNKU
ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P55/10/2014 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P56/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
10-U-Zespół Żłobków
Ważenie dzieci w żłobku
P64/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
P63/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych
P67/11/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura, w zakresie: Część nr 1) Dos
P65/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P60/10/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnej placówce Zespołu Żłobków m.st. War
P66/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P70/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P71/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

Nasze kadry

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Kary fizyczne wobec dzieci.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2014 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.