Nasze żłobki
Zapisz dziecko
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

PRACA

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZEDNICZE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKA  PRACY W ŻŁOBKU

Związane z opieką nad dziećmi:

Starsza pielęgniarka - współpraca z psychologiem, pielęgniarką, położną i opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi, nadzór nad układaniem wspólnie z innymi pracownikami ramowego planu dnia na podstawie planu zajęć, prowadzenie dokumentacji pielęgnacyjnej dzieci uczęszczających do żłobka, udzielanie pomocy przedmedycznej, monitorowanie stanu zdrowia dzieci w żłobku, nadzór nad przygotowaniem codziennej diety zgodnie z wytycznymi i zaleceniami, czynności pielęgnacyjne.

szczegóły


Starszy opiekun - opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych oraz zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego i społecznego dzieci.

szczegóły

Opiekun -  opieka nad dziećmi, czynności pielęgnacyjne, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

szczegóły


Pielęgniarka/położna - opieka nad dziećmi, czynności pielęgnacyjne, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

szczegóły


Młodszy opiekun - opieka nad dziećmi, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość
o  bezpieczne i higieniczne  warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.

szczegóły

Związane z obsługą administracyjno - gospodarczą:

Kucharz - dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych potraw, higieniczne przygotowanie posiłków oraz zgodnie z ustalonym jadłospisem.
Pomoc kuchenna - pomoc w przygotowywaniu posiłków, obieranie jarzyn, utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu i urządzeń,  mycie i wyparzanie naczyń, utrzymywanie w czystości magazynów żywnościowych.
Robotnik gospodarczy - utrzymywanie w czystości i porządku całego terenu żłobka, wykonywanie drobnych napraw urządzeń i sprzętu, pomoc w zakupach, pielęgnowanie zieleni.
Sprzątaczka - utrzymywanie w czystości pomieszczeń żłobka, pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, drobne naprawy odzieży i bielizny, doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom, dbałość
o powierzony sprzęt i racjonalne zużycie środków czystości.

WYBIERZ ŻŁOBEK I ZŁÓŻ CV !
Uwaga ! Aplikacje bez klauzuli o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) nie będą rozpatrywane.

Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Kary fizyczne wobec dzieci.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2015 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.