Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2020 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

 Orientacyjna wartość zamówienia*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2019/2020

usługi

przetarg nieograniczony

      959 112,00 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

         37 485,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

      921 627,00 zł

 

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

      306 140,00 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

           9 600,00 zł

IV kwartał 2019 / I kwartał 2020

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

      296 540,00 zł

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

      691 253,89 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

         34 343,32 zł

III kwartał 2019

 

Dzienny opiekun

 

         14 634,15 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

      642 276,42 zł

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

   7 360 316,55 zł

 

 

 - świeże warzywa i owoce + owoce sezonowe

 

   1 852 921,05 zł

III kwartał 2019

 

 - mleko i przetwory mleczny

 

   1 329 270,90 zł

 

 - mięso i wędliny

 

      989 095,80 zł

 

 - mrożone warzywa i owoce

 

      633 426,20 zł

 

 - mrożone filety rybne

 

      351 854,59 zł

 

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

 

   1 398 616,99 zł

 

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

      341 126,08 zł

 

 - woda źródlana

 

         90 094,18 zł

 

 - jaja

 

      113 594,09 zł

 

 - pieczywo

 

 

      260 316,67 zł

 

dystrybucja energii elektrycznej

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

      605 027,37 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

         18 000,00 zł

III kwartał 2019/ IV kwartał 2019

 

Żłobki i mini żłobki

 

      572 036,11 zł

 

Dzienny opiekun

 

         14 991,27 zł

 

dostawa i dystrybucja paliwa gazowego lub energi cieplnej

dostawy

przetarg nieograniczony

      285 230,35 zł

 

 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, żłobki i mini żłobki + dzienny opiekun

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

   1 678 845,21 zł

każdorazowo po przejęciu nowego obiektu

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

   1 568 182,65 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

 

      110 662,56 zł

 

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

   1 417 544,72 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

           6 000,00 zł

IV kwartał 2019  

 

Żłobki i mini żłobki

 

      935 609,76 zł

 

Dzienny opiekun

 

           8 130,08 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

      467 804,88 zł

III-IV kwartał 2020

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

   2 218 601,63 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

           6 000,00 zł

IV kwartał 2019

 

Żłobki i mini żłobki

 

   1 447 967,48 zł

 

Dzienny opiekun

 

         40 650,41 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

      723 983,74 zł

III-IV kwartał 2020

 

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

      422 674,80 zł

 

 

Projekt: żłobki na start

 

           3 000,00 zł

IV kwartał 2019  

 

Żłobki i mini żłobki

 

      277 073,17 zł

 

Dzienny opiekun

 

           4 065,04 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

      138 536,59 zł

III-IV kwartał 2020

 

dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne P2Endure zł 3

dostawy

przetarg nieograniczony

      524 390,24 zł

III kwartał 2020

 

dostawa wyposażenia - zadanie inwestycyjne zł 40

dostawy

przetarg nieograniczony

      524 390,24 zł

III kwratał 2020

 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne zł 31

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

   4 743 902,44 zł

IV kwartał 2019

 

* netto

 

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.