Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2019 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019

usługi

przetarg nieograniczony

878 440,06 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

60 840,06 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

27 720,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

789 880,00 zł

 

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

285 320,04 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

5 000,04 zł

IV kwartał 2018 / I kwartał 2019

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

3 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

277 320,00 zł

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

533 175,53 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

16 341,46 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

17 494,90 zł

 

Dzienny opiekun

 

15 599,33 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

483 739,84 zł

 

ręczniki jednorazowe

 

 

43 065,04 zł

IV kwartał 2019

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

6 059 516,51 zł

 

 

 - świeże warzywa i owoce

 

1 632 374,59 zł

III kwartał 2018

 

 - mleko i przetwory mleczny

 

1 029 871,35 zł

 

 - mięso i wędliny

 

926 708,55 zł

 

 - mrożone warzywa i owoce

 

708 936,48 zł

 

 - mrożone filety rybne

 

145 886,02 zł

 

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

 

828 930,52 zł

 

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

191 469,36 zł

 

 - woda źródlana

 

74 219,60 zł

 

 - jaja

 

144 079,35 zł

 

 - świeże filety rybne

 

120 536,51 zł

 

 - owoce sezonowe

 

105 264,77 zł

 

 - pieczywo

 

 

151 239,40 zł

 

dystrybucja energii elektrycznej

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1 056 722,78 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

86 388,08 zł

III kwartał 2018 / IV kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

13 680,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

940 055,21 zł

 

Dzienny opiekun

 

16 599,49 zł

 

dostawa i dystrybucja paliwa gazowego

dostawy

przetarg nieograniczony

1 633 573,15 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

163 818,98 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

12 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

1 457 754,17 zł

 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, nowe placówki

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

206 666,67 zł

każdorazowo po przejęciu nowego obiektu

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 391 148,65 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 252,03 zł

IV kwartał 2018  

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

742,15 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

919 349,59 zł

 

Dzienny opiekun

 

8 130,08 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

459 674,80 zł

III-IV kwartał 2019

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 626 921,01 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 252,03 zł

IV kwartał 2018  

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

742,15 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

1 065 691,06 zł

 

Dzienny opiekun

 

24 390,24 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

532 845,53 zł

III-IV kwartał 2019

 

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

409 847,84 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 252,03 zł

IV kwartał 2018  

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

742,15 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

268 943,09 zł

 

Dzienny opiekun

 

2 439,02 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

134 471,54 zł

III-IV kwartał 2019

 

art. biurowe

dostawy

przetarg nieograniczony

149 211,38 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

4 000,00 zł

IV kwartał 2018  

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

3 252,03 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

91 430,89 zł

 

Dzienny opiekun

 

1 747,97 zł

 

tonery, bębny

 

48 780,49 zł

I kwartał 2019

 

art. szkolne

dostawy

przetarg nieograniczony

284 490,92 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

9 756,10 zł

I kwartał 2019

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

5 691,06 zł

I kwartał 2019

 

Dzienny opiekun

 

8 729,94 zł

I kwartał 2019

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

260 313,82 zł

IV kwartał 2019

 

art. dydaktyczne, zabawki

dostawy

przetarg nieograniczony

170 044,72 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

11 508,13 zł

I kwartał 2019

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

158 536,59 zł

IV kwartał 2019

 

dokumentacja projektowa

usługi

przetarg nieograniczony

512 195,12 zł

 

 

zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3

 

178 861,79 zł

I kwartał 2019

 

zadanie inwestycyjne żł 31

 

166 666,67 zł

I kwartał 2019

 

zadanie inwestycyjne żł 40

 

 

166 666,67 zł

I kwartał 2019

 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

5 616 260,16 zł

III kwartał 2019

 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne żł 40

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

4 978 048,78 zł

III kwartał 2019

 

* netto

 

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ-ZP.26.9.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.