Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2019 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019

usługi

przetarg nieograniczony

851 440,06 zł

ZŻ-ZP.26.19.18.AKS
ZŻ-ZP.26.22.18.AKS
ZŻ-ZP.26.28.18.AKS
ZŻ-ZP.26.29.18.AKS

Projekt: Żłobek dla malucha…

63 840,06 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

27 720,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

759 880,00 zł

 

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

285 320,04 zł

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

5 000,04 zł

IV kwartał 2018 / I kwartał 2019

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

3 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

277 320,00 zł

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

538 982,57 zł

ZŻ-ZP.26.34.18

Projekt: Żłobek dla malucha…

22 138,07 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

17 494,90 zł

 

Dzienny opiekun

15 609,76 zł

 

Żłobki i mini żłobki

483 739,84 zł

 

ręczniki jednorazowe

44 715,45 zł

IV kwartał 2019

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

6 059 516,51 zł

 

 - świeże warzywa i owoce

1 632 374,59 zł

III kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.24.18

 - mleko i przetwory mleczny

1 029 871,35 zł

ZŻ-ZP.26.2.19

 - mięso i wędliny

926 708,55 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - mrożone warzywa i owoce

708 936,48 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - mrożone filety rybne

145 886,02 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

828 930,52 zł

ZŻ-ZP.26.35.18

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

191 469,36 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - woda źródlana

74 219,60 zł

art. 4 pkt 8 PZP

 - jaja

144 079,35 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - świeże filety rybne

120 536,51 zł

 

 - owoce sezonowe

105 264,77 zł

ZŻ-ZP.26.24.18

 - pieczywo

151 239,40 zł

ZŻ-ZP.26.27.18

dystrybucja energii elektrycznej

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1 057 565,03 zł

ZZ-ZP.26.40.18

Projekt: Żłobek dla malucha…

86 388,08 zł

III kwartał 2018 / IV kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

13 680,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

941 236,79 zł

 

Dzienny opiekun

16 260,16 zł

 

dostawa i dystrybucja paliwa gazowego

dostawy

przetarg nieograniczony

770 013,42 zł

ZZ-ZP.26.20.18.AKS

Projekt: Żłobek dla malucha…

163 818,98 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

12 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

594 194,44 zł

 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, nowe placówki

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

460 370,37 zł

każdorazowo po przejęciu nowego obiektu

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 391 148,65 zł

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

3 252,03 zł

IV kwartał 2018

ZZ-ZP.26.42.18

Projekt: Przyjazny żłobek…

742,15 zł

Żłobki i mini żłobki

919 349,59 zł

Dzienny opiekun

8 130,08 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

459 674,80 zł

III-IV kwartał 2019

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 626 921,01 zł

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

3 252,03 zł

IV kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.23.18.AKS

Projekt: Przyjazny żłobek…

742,15 zł

Żłobki i mini żłobki

1 065 691,06 zł

Dzienny opiekun

24 390,24 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

532 845,53 zł

III-IV kwartał 2019

 

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

409 847,84 zł

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

3 252,03 zł

IV kwartał 2018

ZZ-ZP.26.45.18

Projekt: Przyjazny żłobek…

742,15 zł

Żłobki i mini żłobki

268 943,09 zł

Dzienny opiekun

2 439,02 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

134 471,54 zł

III-IV kwartał 2019

 

art. biurowe

dostawy

przetarg nieograniczony

102 016,26 zł

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

4 000,00 zł

IV kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.44.18

Projekt: Przyjazny żłobek…

3 252,03 zł

Żłobki i mini żłobki

92 365,85 zł

Dzienny opiekun

2 398,37 zł

ZŻ-ZP.26.4.19

art. szkolne

dostawy

przetarg nieograniczony

286 655,28 zł

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

10 975,61 zł

I kwartał 2019

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

5 691,06 zł

I kwartał 2019

 

Dzienny opiekun

9 674,80 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.8.19

Żłobki i mini żłobki

260 313,82 zł

IV kwartał 2019

 

art. dydaktyczne, zabawki

dostawy

przetarg nieograniczony

238 900,00 zł

 

żł 66

66 387,80 zł

 

Dzienny opiekun

11 626,02 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.6.19

Żłobki i mini żłobki

160 886,18 zł

IV kwartał 2019

 

dokumentacja projektowa

usługi

przetarg nieograniczony

512 195,12 zł

 

zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3

178 861,79 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.1.19

zadanie inwestycyjne żł 31

166 666,67 zł

I kwartał 2019

 

zadanie inwestycyjne żł 40

166 666,67 zł

I kwartał 2019

 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

5 616 260,16 zł

III kwartał 2019

 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne żł 40

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

4 978 048,78 zł

III kwartał 2019

 

wyposażenie meblowe

dostawy

przetarg nieograniczony

166 508,13 zł

 

żł 66

123 352,85 zł

 

Dzienny opiekun

4 878,05 zł

I kwartał 2019

 

Żłobki i mini żłobki

38 277,24 zł

IV kwartał 2019

 

* netto

 

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.U.05.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.