Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2019 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2018/2019

usługi

przetarg nieograniczony

851 440,06 zł

 

ZŻ-ZP.26.19.18.AKS
ZŻ-ZP.26.22.18.AKS
ZŻ-ZP.26.28.18.AKS
ZŻ-ZP.26.29.18.AKS

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

63 840,06 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

27 720,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

759 880,00 zł

 

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

285 320,04 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

5 000,04 zł

IV kwartał 2018 / I kwartał 2019

 ZŻ-ZP.26.7.19

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

3 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

277 320,00 zł

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

538 982,57 zł

 

ZŻ-ZP.26.34.18

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

22 138,07 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

17 494,90 zł

 

Dzienny opiekun

 

15 609,76 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

483 739,84 zł

 

ręczniki jednorazowe

 

 

44 715,45 zł

IV kwartał 2019

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

6 059 516,51 zł

 

 

 - świeże warzywa i owoce

 

1 632 374,59 zł

III kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.24.18

 - mleko i przetwory mleczny

 

1 029 871,35 zł

ZŻ-ZP.26.2.19

 - mięso i wędliny

 

926 708,55 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - mrożone warzywa i owoce

 

708 936,48 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - mrożone filety rybne

 

145 886,02 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

 

828 930,52 zł

ZŻ-ZP.26.35.18

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

191 469,36 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - woda źródlana

 

74 219,60 zł

art. 4 pkt 8 PZP

 - jaja

 

144 079,35 zł

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS

 - świeże filety rybne

 

120 536,51 zł

 

 - owoce sezonowe

 

105 264,77 zł

ZŻ-ZP.26.24.18

 - pieczywo

 

 

151 239,40 zł

ZŻ-ZP.26.27.18

dystrybucja energii elektrycznej

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1 057 565,03 zł

 

ZZ-ZP.26.40.18

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

86 388,08 zł

III kwartał 2018 / IV kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

13 680,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

941 236,79 zł

 

Dzienny opiekun

 

16 260,16 zł

 

dostawa i dystrybucja paliwa gazowego

dostawy

przetarg nieograniczony

770 013,42 zł

 

ZZ-ZP.26.20.18.AKS

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

163 818,98 zł

III kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

12 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

594 194,44 zł

 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w podziale na części, nowe placówki

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

460 370,37 zł

każdorazowo po przejęciu nowego obiektu

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 391 148,65 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 252,03 zł

IV kwartał 2018  

ZZ-ZP.26.42.18

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

742,15 zł

Żłobki i mini żłobki

 

919 349,59 zł

Dzienny opiekun

 

8 130,08 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

459 674,80 zł

III-IV kwartał 2019

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 626 921,01 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 252,03 zł

IV kwartał 2018  

ZŻ-ZP.26.23.18.AKS

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

742,15 zł

Żłobki i mini żłobki

 

1 065 691,06 zł

Dzienny opiekun

 

24 390,24 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

532 845,53 zł

III-IV kwartał 2019

 

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

409 847,84 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 252,03 zł

IV kwartał 2018  

ZZ-ZP.26.45.18

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

742,15 zł

Żłobki i mini żłobki

 

268 943,09 zł

Dzienny opiekun

 

2 439,02 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

134 471,54 zł

III-IV kwartał 2019

 

art. biurowe

dostawy

przetarg nieograniczony

102 016,26 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

4 000,00 zł

IV kwartał 2018  

ZŻ-ZP.26.44.18

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

3 252,03 zł

Żłobki i mini żłobki

 

92 365,85 zł

Dzienny opiekun

 

2 398,37 zł

ZŻ-ZP.26.4.19

art. szkolne

dostawy

przetarg nieograniczony

286 655,28 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

10 975,61 zł

I kwartał 2019

 ZŻ-ZP.26.12.19

 ZŻ-ZP.26.12.19

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

5 691,06 zł

I kwartał 2019

Dzienny opiekun

 

9 674,80 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.8.19

Żłobki i mini żłobki

 

 

260 313,82 zł

IV kwartał 2019

 

art. dydaktyczne, zabawki, wyposażenie placu zabaw

dostawy

przetarg nieograniczony

543 469,59 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

65 107,32 zł

II kwartał 2019

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

88 164,72 zł

II kwartał 2019

 

Projekt: Żłobki na start

 

151 297,56 zł

II kwartał 2019

 

żł 66

 

66 387,80 zł

I kwartał 2019

 

Dzienny opiekun

 

11 626,02 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.6.19

Żłobki i mini żłobki

 

 

160 886,18 zł

IV kwartał 2019

 

dokumentacja projektowa

usługi

przetarg nieograniczony

512 195,12 zł

 

 

zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3

 

178 861,79 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.1.19

zadanie inwestycyjne żł 31

 

166 666,67 zł

I kwartał 2019

 

zadanie inwestycyjne żł 40

 

 

166 666,67 zł

I kwartał 2019

ZZ-ZP.26.13.19 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne P2Endure Żł 3

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

5 616 260,16 zł

III kwartał 2019

 

roboty budowlane - zadanie inwestycyjne żł 40

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

4 978 048,78 zł

III kwartał 2019

 

wyposażenie meblowe

dostawy

przetarg nieograniczony

459 737,75 zł

 

 

żł 66

 

123 352,85 zł

I kwartał 2019

ZŻ-ZP.26.14.19 

Projekt: Żłobki na start

 

276 303,60 zł

II kwartał 2019

 

Dzienny opiekun

 

4 878,05 zł

I kwartał 2019

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

55 203,25 zł

IV kwartał 2019

 

wyposażenie gastronomiczne

dostawy

przetarg nieograniczony

 

 

Projekt: Żłobki na start

 

 

120 159,33 zł

II kwartał 2019

 

* netto

 

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.