Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2018

ZŻ-ZP.26.45.18 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.44.18 Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

ZŻ-ZP.26.43.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego - III procedura

ZŻ-ZP.26.42.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.41.18 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 53 oraz Mini Żłobka – Oddziału Żłobka nr 53

ZŻ-ZP.26.40.18 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.37.18 Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.36.18 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Lwa Tołstoja 2

ZŻ-ZP.26.35.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego

ZŻ-ZP.26.34.18 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.33.18 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

ZŻ-ZP.26.31.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego A>

ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura

ZŻ-ZP.26.28.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -III procedura

ZŻ-ZP.26.27.18 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.26.18 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych

ZZ.ZP.26.23.18.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.22.18.AKS Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części

ZŻ-ZP.26.21.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Trakt Lubelski 89

ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.19.18.AKS Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części

ZŻ-ZP.26.18.18.AKS Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.17.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku przy ul. Obrońców Tobruku 9

ZŻ-ZP.26.16.18.AKS Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie - II procedura

ZŻ-ZP.26.15.18.AKS Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 w Warszawie

ZŻ-ZP.26.14.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10" - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

ZŻ-ZP.26.13.18.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

ZŻ-ZP.26.12.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A"

ZŻ-ZP.26.11.18.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

ZŻ-ZP.26.10.18.AKS Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.9.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”

ZŻ-ZP.26.8.18.AKS Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.7.18.AKS Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy

ZŻ-ZP.26.6.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (żłobków oraz Biura)

ZŻ-ZP.26.5.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.4.18.AKS Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 61

ZŻ-ZP.26.3.18.AKS Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

ZŻ-ZP.26.2.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

ZŻ-ZP.26.1.18.AKS Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.