Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

ZŻ-A.26.44.18.PR

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem są dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy DOC
Zał. do zapytania Wzór umowy DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - WYNIKPDF


ZŻ-T.26.42.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie monitorowania sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2019 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF


ZŻ-T.26.41.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług czyszczenia separatorów tłuszczów wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku usługi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2019 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF


ZŻ-T.26.38.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i napraw poprzez usuwanie awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2019 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF


ZŻ-T.26.36.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest usuwania awarii sprzętu pralniczego i gastronomicznego w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2019 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF


ZŻ-T.26.29.18.RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy/cenowy DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności PDF
Modyfikacja zapytanie ofertowego z dnia 28.11.2018 r. PDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy/cenowy z dnia 28.11.2018 r. DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności z dnia 28.11.2018 r. PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2018 r. PDF
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności z dnia 05.12.2018 r. PDF


ZŻ-KP.26.1.18.RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla opiekunów w zakresie wdrażania nowoczesnych metod w pracy z dziećmi na potrzeby Projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy/cenowy DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności PDF
Odpowiedzi na pytaniaPDF
Zał. do zapytania Formularz ofertowy/cenowy z dnia 30.10.2018 r. DOC
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności po modyfikacji z dnia 30.10.2018 r. PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.11.2018 r. PDF
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności z wynikiem z dnia 08.11.2018 r. PDF


ZŻ-I.26.10.18.ASz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Odpowiedzi na pytania PDF
Zał. 1 Formularz ofertowy PDF
Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy PDF


ZŻ-T.26.23.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Odpowiedzi na pytania PDF
Audyt energetyczny PDF
Rzuty PDF
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów - format PDFZIP
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów - format DWGZIP


ZŻ-I.26.11.18.KSz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Modernizacja strony internetowej - wykonanie projektu nowej strony / systemu zarządzania treścią dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Modyfikacja zapytania ofertowego PDF
Zał. 1 Formularz ofertowy po modyfikacji DOCX
Zał. 1 Formularz ofertowy DOCX
Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia PDF


ZŻ-I.26.9.18.ASz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Zał. 1 Formularz ofertowy DOCX
Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego (Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 28.08.2018 r.) PDF


ZŻ-I.26.6.18.ASz

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie, instalacja, wdrożenie elektronicznego systemu wsparcia działalności placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZIP
Zał. 1 Formularz ofertowy DOCX


ZŻ-T.26.12.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do dnia: 24.07.2018r do godz. 14.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4 , 02-511 Warszawa) lub email: mwyszkowski@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Audyt energetyczny PDF
Rzuty PDF
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów - format PDFZIP
Plany budynku, które zostały wygenerowane z modelu BIM, który powstał na podstawie chmury punktów - format DWGZIP
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowegoPDFZŻ-T.26.11.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 02.03.2018r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDFZŻ-T.26.6.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDFZŻ-T.26.5.18.EK

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
Audyt energetyczny PDF
Rzuty PDF
Odpowiedzi na pytania PDFZŻ-T.26.1.18.MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF


ZŻ-T.26.7.18.RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A w Warszawie".

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.