Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2018 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

 Orientacyjna wartość zamówienia*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2016/2017

dostawy

przetarg nieograniczony

808 820,09 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

97 760,09 zł

III kwartał 2017

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

25 200,00 zł

III kwartał 2017

 

Żłobki i mini żłobki

 

685 860,00 zł

III kwartał 2017, I-II-III kwartał 2018

 

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

215 781,98 zł

I kwartał 2018

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

7 500,06 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

5 000,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

203 281,92 zł

 

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

712 221,19 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

30 150,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

28 996,80 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

653 074,39 zł

 

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

6 191 897,65 zł

IV kwartał 2017

 

 - świeże warzywa i owoce

 

1 655 649,90 zł

 

 

 - mleko i przetwory mleczny

 

1 151 174,18 zł

 

 

 - mięso i wędliny

 

822 182,66 zł

 

 

 - mrożone warzywa i owoce

 

650 976,31 zł

 

 

 - mrożone filety rybne

 

188 018,91 zł

 

 

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

 

891 382,75 zł

 

 

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

247 985,38 zł

 

 

 - woda źródlana

 

83 020,49 zł

 

 

 - jaja

 

98 258,33 zł

 

 

 - świeże filety rybne

 

149 836,00 zł

 

 

 - owoce sezonowe

 

130 000,00 zł

 

 

 - pieczywo

 

 

123 412,73 zł

 

 

dystrybucja energii elektrycznej – w podziale na części

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1 120 403,15 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

115 920,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

77 280,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

915 050,48 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

12 152,67 zł

 

 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

249 795,00 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

76 860,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

51 240,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

121 695,00 zł

 

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 370 606,10

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 600,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

2 400,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

909 737,40 zł

 

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

454 868,70 zł

 

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 695 564,00 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 600,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

2 400,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

1 124 376,00 zł

 

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

565 188,00 zł

 

 

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

546 750,00 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

3 600,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

2 400,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

358 500,00 zł

 

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

182 250,00 zł

 

 

* netto

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P36/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)
P37/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (luty - grudzień 2018)
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.