Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2018 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

 Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2016/2017

dostawy

przetarg nieograniczony

808 820,09 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

97 760,09 zł

III kwartał 2017

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

25 200,00 zł

III kwartał 2017

 

Żłobki i mini żłobki

 

685 860,00 zł

III kwartał 2017, I-II-III kwartał 2018

 

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

215 781,98 zł

I kwartał 2018

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

7 500,06 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

5 000,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

203 281,92 zł

 

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

588 382,25 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

49 024,39 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

41 044,85 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

483 739,84 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

14 573,17 zł

 

 

dostawa jednorazowych ręczników papierowych

dostawy

przetarg nieograniczony

36 585,37 zł

IV kwartał 2018

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

6 191 897,65 zł

IV kwartał 2017

 

 - świeże warzywa i owoce

 

1 655 649,90 zł

 

 

 - mleko i przetwory mleczny

 

1 151 174,18 zł

 

 

 - mięso i wędliny

 

822 182,66 zł

 

 

 - mrożone warzywa i owoce

 

650 976,31 zł

 

 

 - mrożone filety rybne

 

188 018,91 zł

 

 

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

 

891 382,75 zł

 

 

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

247 985,38 zł

 

 

 - woda źródlana

 

83 020,49 zł

 

 

 - jaja

 

98 258,33 zł

 

 

 - świeże filety rybne

 

149 836,00 zł

 

 

 - owoce sezonowe

 

130 000,00 zł

 

 

 - pieczywo

 

 

123 412,73 zł

 

 

dystrybucja energii elektrycznej – w podziale na części

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1 120 403,15 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

115 920,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

77 280,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

915 050,48 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

12 152,67 zł

 

 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

249 795,00 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

76 860,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

51 240,00 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

121 695,00 zł

 

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 385 365,85 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

2 926,83 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

1 951,22 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

910 569,11 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

8 130,08 zł

 

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

461 788,62 zł

IV kwartał 2018

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 629 268,29 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

2 926,83 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

1 951,22 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

1 056 910,57 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

24 390,24 zł

 

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

543 089,43 zł

IV kwartał 2018

 

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

421 951,22 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

2 926,83 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

1 951,22 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

268 292,68 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

8 130,08 zł

 

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

140 650,41 zł

IV kwartał 2018

 

dostawa artykułów biurowych

dostawy

przetarg nieograniczony

87 276,43 zł

I kwartał 2018

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

10 000,00 zł

 

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

6 422,76 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

69 105,69 zł

 

 

Dzienny opiekun

 

 

1 747,97 zł

 

 

dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

dostawy

przetarg nieograniczony

48 780,49 zł

I kwartał 2018

 

dostawa artykułów szkolnych

dostawy

przetarg nieograniczony

292 276,42 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

24 390,24 zł

IV kwartał 2018

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

14 227,64 zł

IV kwartał 2018

 

Żłobki i mini żłobki

 

243 902,44 zł

IV kwartał 2018

 

Dzienny opiekun

 

 

9 756,10 zł

I kwartał 2018

 

dostawa wyposażenia dydaktycznego

dostawy

przetarg nieograniczony

168 434,96 zł

 

 

Żłobki i mini żłobki

 

158 536,59 zł

II-III kwartał 2018

 

Dzienny opiekun

 

9 898,37 zł

I kwartał 2018

 

wykonanie ubrań roboczych

usługa

przetarg nieograniczony

231 138,21 zł

I kwartał 2018

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

218 699,19 zł

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

 

12 439,02 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

115 569,11 zł

III-IV kwartał 2018

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.7.18.AKS Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy
ZŻ-ZP.26.8.18.AKS Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.