Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2018 roku

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany trybu lub inna procedura udzielenia zamówienia

 Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Udzielenie zamówienia - oznaczenie postępowania

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części - usługi na rok 2016/2017

dostawy

przetarg nieograniczony

808 820,09 zł

 

P18/09/2017
P20/09/2017
P21/09/2017
P24/10/2017
P35/12/2017
P45/12/2017

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

97 760,09 zł

III kwartał 2017

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

25 200,00 zł

III kwartał 2017

Żłobki i mini żłobki

 

685 860,00 zł

III kwartał 2017, I-II-III kwartał 2018

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

215 781,98 zł

I kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.3.18.AKS

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

7 500,06 zł

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

5 000,00 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

203 281,92 zł

 

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

588 382,25 zł

IV kwartał 2017

P27/11/2017

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

49 024,39 zł

 

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

41 044,85 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

483 739,84 zł

 

Dzienny opiekun

 

14 573,17 zł

 

dostawa jednorazowych ręczników papierowych

dostawy

przetarg nieograniczony

36 585,37 zł

IV kwartał 2018

 

żywność - w podziale na części:

dostawy

przetarg nieograniczony

6 191 897,65 zł

IV kwartał 2017

 

 - świeże warzywa i owoce

 

1 655 649,90 zł

 

P23/10/2017

 - mleko i przetwory mleczny

 

1 151 174,18 zł

 

P37/12/2017
P39/12/2017

 - mięso i wędliny

 

822 182,66 zł

 

P23/10/2017

 - mrożone warzywa i owoce

 

650 976,31 zł

 

P23/10/2017

 - mrożone filety rybne

 

188 018,91 zł

 

P23/10/2017

 - artykuły spożywcze ogólnego przeznaczenia żywieniowego

 

891 382,75 zł

 

P42/12/2017
ZŻ-ZP.26.7.18.AKS

 - artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

247 985,38 zł

 

P23/10/2017

 - woda źródlana

 

83 020,49 zł

 

P23/10/2017

 - jaja

 

98 258,33 zł

 

P23/10/2017

 - świeże filety rybne

 

149 836,00 zł

 

ZŻ-ZP.26.1.18.AKS

 - owoce sezonowe

 

130 000,00 zł

 

P23/10/2017

 - pieczywo

 

 

123 412,73 zł

 

P23/10/2017

dystrybucja energii elektrycznej – w podziale na części

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1 120 403,15 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

115 920,00 zł

 

P31/11/2017

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

77 280,00 zł

 

P31/11/2017

Żłobki i mini żłobki

 

915 050,48 zł

 

P31/11/2017

Dzienny opiekun

 

12 152,67 zł

 

P31/11/2017

dostawa wody i odprowadzanie ścieków

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

249 795,00 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

76 860,00 zł

 

P30/11/2017

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

51 240,00 zł

 

ZŻ-ZP.26.4.18.AKS

Żłobki i mini żłobki

 

 

121 695,00 zł

 

 

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 385 365,85 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

2 926,83 zł

 

P41/12/2017

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

1 951,22 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

910 569,11 zł

 

Dzienny opiekun

 

8 130,08 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

461 788,62 zł

IV kwartał 2018

 

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 629 268,29 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

2 926,83 zł

 

P40/12/2017

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

1 951,22 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

1 056 910,57 zł

 

Dzienny opiekun

 

24 390,24 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

543 089,43 zł

III kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.13.18.AKS

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

421 951,22 zł

IV kwartał 2017

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

2 926,83 zł

 

P34/12/2017

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

1 951,22 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

268 292,68 zł

 

Dzienny opiekun

 

8 130,08 zł

 

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

140 650,41 zł

IV kwartał 2018

 

dostawa artykułów biurowych

dostawy

przetarg nieograniczony

98 536,59 zł

I kwartał 2018

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

10 000,00 zł

 

ZŻ-ZP.26.6.18.AKS

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

6 422,76 zł

 

Żłobki i mini żłobki

 

79 674,80 zł

 

Dzienny opiekun

 

 

2 439,02 zł

 

ZŻ-ZP.26.2.18.AKS

dostawa artykułów szkolnych

dostawy

przetarg nieograniczony

285 772,36 zł

 

 

Projekt: Żłobek dla malucha…

 

24 390,24 zł

I kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.9.18.AKS

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

14 227,64 zł

I kwartał 2018

Żłobki i mini żłobki

 

237 398,37 zł

IV kwartał 2018

 

Dzienny opiekun

 

 

9 756,10 zł

I kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.5.18.AKS

dostawa wyposażenia dydaktycznego

dostawy

przetarg nieograniczony

241 605,69 zł

 

 

żłobek ul. Trakt Lubelski

 

77 378,05 zł

III kwartał 2018

 

Żłobki i mini żłobki

 

158 536,59 zł

II-III kwartał 2018

 

Dzienny opiekun

 

5 691,06 zł

II-III kwartał 2018

 

wykonanie ubrań roboczych

usługa

przetarg nieograniczony

118 130,08 zł

I kwartał 2018

 

Żłobki i mini żłobki

 

 

105 691,06 zł

ZŻ-ZP.26.10.18.AKS

Projekt: Przyjazny żłobek…

 

 

12 439,02 zł

zam art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

 

 

59 065,04 zł

III-IV kwartał 2018

 

Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

605 044,03 zł

II-III kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.11.18.AKS

Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

321 138,21 zł

II-III kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.12.18.AKS

Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 - zamówienie podobne

roboty budowlane

zamówienie z wolnej ręki

160 501,59 zł

III kwartał 2018

ZŻ-ZP.26.14.18.AKS

usługi remontowe dźwigi

usługa

przetarg nieograniczony

191 869,92 zł

IV kwartał 2018

 

roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu (ogrody)

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

472 357,72 zł

IV kwartał 2018

 

dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego - żłobek ul. Trakt Lubelski

dostawy

przetarg nieograniczony

165 917,07 zł

III kwartał 2018

 

dostawa wyposażenia gastronomicznego oraz AGD - żłobek ul. Trakt Lubelski

dostawy

przetarg nieograniczony

51 807,72 zł

III kwartał 2018

 

 

Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.