Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2017

P45/12/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w: 2 grupach w Mini Żłobku – Oddziale Żłobka nr 36 Pl. Światowida 3

P44/12/2018 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

P43/12/2018 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

P42/12/2017 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy

P41/12/2017 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P40/12/2017 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P39/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)

P38/12/2018 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót

P37/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (luty - grudzień 2018)

P36/12/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - 2 części (styczeń 2018)

P35/12/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P34/12/2017 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P33A/11/2017 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

P33/11/2017 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

P32/11/2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 53 oraz Mini Żłobka – Oddziału Żłobka nr 53

P31/11/2017 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P30/11/2017 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobkach nr 56, 58, 58

P29/11/2017 Dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P28/11/2017 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P27/11/2017 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P26/11/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

P25/10/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P24/10/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – IV procedura

P23/10/2017 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P22/10/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P21/10/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – III procedura

P20/09/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – II procedura

P19/09/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P18/09/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części

P17/08/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 1 i punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

P16/08/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do żłobka przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A na potrzeby projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

P15/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz piankowych klocków do nauki i zabawy do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

P14/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na części

P13/07/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

P12/07/2017 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1

P11/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura (projekt RPO WM)

P10/06/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P09/06/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części (projekty RPO WM)

P08/06/2017 Dostawa artykułów szkolnych (artykułów do prowadzenia zajęć z dziećmi) do Żłobka nr 55 oraz do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy – w podziale na części

P07/05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

P06/05/2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

P05/04/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P04/03/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w Żłobku nr 55

P03/03/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P02/03/2017 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P01/01/2017 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.