Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2017

ZŻ/341/208/W/17/A/AB
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe PDF oraz DOC
 

ZŻ/341/174/W/17/A/AB
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 
UWAGA!
  • Oczywista omyłka pisarska w dacie składania ofert - OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2017 r.
  • Oczywista omyłka pisarska w opisie poz. 18 - powinno być: "na cały rok 2017"
  • Uzupełnienie do opisu poz. 19 - należy uwzględnić kalendarze trójdzielne na rok 2018
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe PDF oraz DOC
Kalkulacja cenowa EXEL
 

ZŻ/341/107/W/17/T/MW
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1.
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZIP
UWAGA! - Nastąpiła zmiana terminu składania ofert - pismo w pdf

Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P04/03/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w Żłobku nr 55
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Kary fizyczne wobec dzieci.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.