Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2017


ZŻ/341/1892/W/17/T/RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 , którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Zamówienie będzie realizowane na potrzeby Projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
zał. 1 formularz ofertowyDOC
zał. 2 OPZPDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF
ZŻ/341/1302/W/17/A/RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD na potrzeby Projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF
zał. 1A formularz ofertowy cz.1 PDF
zał. 1B OPZ cz.1 PDF
zał. 2A formularz ofertowy cz.2 PDF
zał. 2B OPZ cz.2 PDF
zał. 3A formularz ofertowy cz.3 PDF
zał. 3B OPZ cz.3 PDF
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 2 PDF
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 3 PDF
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1 PDFZŻ/341/917/W/17/A/RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla kandydatów na pełnienie funkcji opiekuna (280-godzinne szkolenia) na potrzeby Projektu pt. Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF oraz formularz ofertowy DOCZŻ/341/409/W/17/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. „Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1” w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe DOC
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DOC


ZŻ/341/208/W/17/A/AB
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe PDF oraz DOC
 

ZŻ/341/174/W/17/A/AB
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 
UWAGA!
  • Oczywista omyłka pisarska w dacie składania ofert - OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2017 r.
  • Oczywista omyłka pisarska w opisie poz. 18 - powinno być: "na cały rok 2017"
  • Uzupełnienie do opisu poz. 19 - należy uwzględnić kalendarze trójdzielne na rok 2018
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe PDF oraz DOC
Kalkulacja cenowa EXEL
 

ZŻ/341/107/W/17/T/MW
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia prowadzonego w trybie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1.
 
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZIP
UWAGA! - Nastąpiła zmiana terminu składania ofert - pismo w pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DOC

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.