Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Profil nabywcy - 2017

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w 2017 rokuPrzedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1

roboty budowlane

przetarg ograniczony

3.008.130,08 zł

III kwartał 2017 r.

wyposażenie dydaktyczne – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

160.379,27 zł

II i III kwartał 2017 r.

organizacja zajęć rytmiki – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

614 460,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

oraz

III i IV kwartał 2017 r.

środki czystości – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

467.648,78 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

świeże warzywa i owoce

dostawy

przetarg nieograniczony

1.100.000,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

mleko i przetwory mleczny

dostawy

przetarg nieograniczony

940.000,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

mięso i wędliny

dostawy

przetarg nieograniczony

640.000,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

artykuły mrożone

dostawy

przetarg nieograniczony

480.000,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

artykuły spożywcze – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

840.000,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

dystrybucja energii elektrycznej – w podziale na części

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

1.094.601,00 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

energia cieplna (dostawa i dystrybucja)

dostawy

przetarg nieograniczony

5.936.704,50 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

paliwo gazowe  (dostawa i dystrybucja)

dostawy

przetarg nieograniczony

766.731,78 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

dostawa wody i odprowadzanie ścieków 

dostawy

zamówienie z wolnej ręki

2.220.867,07 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

prace budowlane w zakresie instalacji sanitarnych + usuwanie awarii tych instalacji

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.264.227,64 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

prace budowlane w zakresie ogólnobudowlanym + usuwanie awarii w tym zakresie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.315.853,66 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

organizacja przedstawień teatralnych – w podziale na części

usługi

przetarg nieograniczony

301.500,00 zł

I kwartał 2017 r.

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

usługi

przetarg nieograniczony

426.829,27 zł

zamówienie wszczęte w 2016 r.

wykonanie ubrań roboczych

usługi

przetarg nieograniczony

202.439,02 zł

I kwartał 2017 r.

wyposażenie meblowe – w podziale na części

dostawy

przetarg nieograniczony

220.752,85 zł

I, II, III oraz IV kwartał 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P04/03/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w Żłobku nr 55
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Kary fizyczne wobec dzieci.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.