Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2016

 P33/12/2016 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

P32/12/2016 Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P31/11/2016 Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P30/11/2016 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P29/11/2016 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P28/11/2016 Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P27/11/2016 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P26/11/2016 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 53

P25/11/2016 Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P24/11/2016 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P23/11/2016 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P22/11/2016 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P21/11/2016 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P20/11/2016 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P19/11/2016 Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P18/10/2016 Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P17/10/2016 Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P16/10/2016 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P15/10/2016 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P14/09/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części - II procedura

P13/09/2016 Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P12/09/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P11/07/2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

P10/07/2016 Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w Żłobku Integracyjnym Nr 50 - III procedura.

P09/06/2016 Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107

P08/06/2016 Opracowanie aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w Żłobku Integracyjnym Nr 50 - II procedura

P07/06/2016 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P06/05/2016 Opracowanie dokumentacji aranżacji pomieszczenia wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 pn. Sala Doświadczania Świata w Żłobku Integracyjnym Nr 50

P05/04/2016 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P04/04/2016 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 54

P03/03/2016 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P02/02/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9

P01/01/2016 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.