Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2016


 ZŻ/341/2052/W/16/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest sprawowanie pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych w 2017 r. na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


  ZŻ/341/1998/W/16/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


  ZŻ/341/1962/W/16/A/DL

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe - powtórzone - DOC
 • wzór umowy do zapytania powtórzonego DOC
 • UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego DPF
 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


  ZŻ/341/1963/W/16/A/DL

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


ZŻ/341/1941/W/16/A/DL

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


  ZŻ/341/1917/W/16/T/RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Do wykonawców - prośba o złożenie ofert dodatkowych (modyfikacja zapytania ofertowego) DOC i PDF
 • Zapytanie ofertowe po modyfikacji DOC i PDF
 • Wzór umowy DOC
 • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


    ZŻ/341/1893/W/16/T/RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług usuwania awarii sprzętu pralniczego i gastronomicznego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


      ZŻ/341/1892/2/W/16/T/RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i napraw poprzez usuwanie awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC

      ZŻ/341/1892/1/W/16/T/RSZ

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i utrzymania w ciągłej sprawności eksploatacyjne urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji DOC


    ZŻ/341/516/1/W/16/A/TW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC

     ZŻ/341/405/1/W/16/A/TW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załącznik:

 • Zapytanie ofertowe w wersji PDF
 • Informacja o unieważnieniu PDF


          ZŻ/341/318/1/W/16/A/TW

  Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych krajowych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

  Załącznik:

  • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC  ZŻ/341/275/W/16/T/EKO

  Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy np. rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

  UWAGA!

  W dniu 25.02.2016 r. dokonano modyfikacji pkt 3 w zakresie warunków płatności wynagrodzenia.

  Załącznik:

  • Zapytanie ofertowe w wersji DOC po modyfikacji z dnia 25.02.2016


  ZŻ/341/139/1/W/16/A/TW

  Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy świeżych filetów rybnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

  Załącznik:

  • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


  ZŻ/341/98/1/W/16/A/TW

  Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

  Załącznik:

  • Odpowiedzi na zapytania do treści zapytania ofertowego z dnia 27.01.2016 r. PDF
  • Zał. 1 do zapytania po modyfikacji z dnia 27.01.2016 r. DOC
  • Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC
  • Zał. 1 do zapytania DOC
  • Zał. 2 do zapytania XLS

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.