Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 14.000 euro - 2012

 

Oznaczenie postępowania - nazwaP84/12/2012 Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

P84/12/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P80/12/2012 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji c.o., instalacji wod-kan, w.c., inst. gazowej,

P80/12/2012 Informacja o wyniku postępowania  

 

P79/12/2012 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi

P79/12/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P78/12/2012 Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

P78/12/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P77/12/2012 Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6

P77/12/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P76/12/2012 Dostawa wyposażenia dydaktycznego (wraz z montażem) - II procedura

P76/12/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P75/12/2012 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

P75/12/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P74/12/2012 Dostawa wyposażenia dydaktycznego (wraz z montażem)

P74/12/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P73/12/2012 Dostawy artykułów spożywczych w zakresie dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) - II procedura

P73/12/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P72/11/2012 Dostawy mięsa i wędlin - II procedura

P72/11/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P71/11/2012 Dostawa artykułów biurowych i szkolnych

P71/11/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P70/11/2012 Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego

P70/11/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P69/11/2012 Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej

P69/11/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P68/11/2012 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

P68/11/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P67/11/2012 Dostawy artykułów spożywczych

P67/11/2012 Wynik postępowania

 

P66/10/2012 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - III procedura

P66/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P65/10/2012 Dostawy artykułów mrożonych

P65/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P64/10/2012 Dostawy mięsa i wędlin

P64/10/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P63/10/2012 Dostawy mleka i przetworów mlecznych

P63/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P62/10/2012 Dostawy jaj kurzych

P62/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P61/10/2012 Dostawy wody źródlanej

P61/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P60/10/2012 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 39 - II procedura

P60/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P59/10/2012 Dostawy świeżych warzyw i owoców

P59/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P58/10/2012 Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - III procedura

P58/10/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P57/10/2012 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - II procedura

P57/10/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P56/10/2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych

P56/10/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P55/10/2012 Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

 

P54/10/2012 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

P53/09/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

P53/09/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P50/09/2012 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

P39-52/09/2012 Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umów

 

P38/09/2012 Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - II procedura

P38/09/2012 Unieważnienie postępowania

 

P37/09/2012 Dostawa sprzętu AGD

P37/09/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P36/09/2012 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

P36/09/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P35/08/2012 Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

P35/08/2012 SIWZ

P35/08/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P34/08/2012 Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P34/08/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P33/08/2012 Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – III procedura

P33/08/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P32/08/2012 Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawa drobnego sprzętu kuchennego

P32/08/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P31/07/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie - II procedura

P31/07/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P30/07/2012 Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek - II procedura

P30/07/2012 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

P29/07/2012 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

P29/07/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P28/07/2012 Dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania

P28/07/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P27/07/2012 Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek - zamówienie dodatkowe

 

P26/06/2012 Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

P25/06/2012 Dostawy wyposażenia uzupełniającego do placówek ZŻ

P25/06/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P24/06/2012 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

P23/06/2012 Dostawy wyposażenia - II procedura

P23/06/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P22/05/2012 Dostawa wyposażenia

P205/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P21/05/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

P20/05/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa owoców sezonowych

P20/05/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P19/04/2012 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

P19/04/2012 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

P18/04/2012 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek - II procedura

P18/04/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P15/04/2012 Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a.

P15/04/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

 

P17/04/2012 Organizowanie imprez okolicznościowych - II procedura

P17/04/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P16/04/2012 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

P13/03/2012 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

P13/03/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P11/02/2012 Dostawa jaj kurzych

P11/02/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P10/02/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego

P10/02/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P09/02/2012 Dostawy lekkiego oleju opałowego - III procedura

P09/02/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P07/01/2012 Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

P07/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P06/01/2012 Organizowanie imprez okolicznościowych

P06/01/2012 Informacja o wyniku postępowania

P06/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

P05/01/2012 Dostawy lekkiego oleju opałowego

P05/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P03/01/2012 Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych

P03/01/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P02/01/2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych

P02/01/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

P01/01/2012 Dostawy mięsa i wędlin - III procedura

P01/01/2012 Informacja o wyniku postępowania

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.