Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Rozeznania rynku (celem ustalenia wartości szacunkowej zamówień o równowartości powyżej 14.000 euro) - 2012

Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące rozeznania rynku, celem ustalenia wartości szacunkowych zamówień, które będą prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Informacje umieszczane na niniejszej stronie nie stawią zobowiązania do zawarcia umowy.ZŻ/341/2543/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem


ZŻ/341/2544/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, w podziale na części:

-        Część nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

-        Część nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznianie rynku z załącznikiem


ZŻ/341/2542/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy ok. 45.000 litrów lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem


ZŻ/341/2538/W/12/ZP/AKS

 Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem


ZŻ/341/2536/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


ZŻ/341/2537/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem jest:

1)       wykonywanie za pośrednictwem nadajnika radiowego Wykonawcy monitorowania sygnałów alarmowych przesyłanych z systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) i podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne, zgodnie z zaleceniami normy PN-93 E-08390/14, klasa systemów alarmowych: SA-2, w 55 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

2)      wykonywanie czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń systemów SWiN (raz na 6 miesięcy) w celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń i instalacji systemu SWiN, w 55 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

3)   wykonywanie prac instalacyjnych (w tym obsługa awaryjna) związanych z systemami SWiN.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


ZŻ/341/2431/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


ZŻ/341/2430/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)


ZŻ/341/2429/W/12/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Do pobrania: Rozeznanie rynku z załącznikiem (OPZ)

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.