Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 14.000 euro - 2013

 

Oznaczenie postępowania - NazwaP81/12/2013 Dostawa artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura 

P81/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P78/12/2013 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P78/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P77/12/2013 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P77/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P76/12/2013 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych

P76/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P75/12/2013 Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P75/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P74/12/2013 Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P74/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P73/12/2013 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P73/12/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P72/12/2013 Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura

P72/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P71/12/2013 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P71/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P70/11/2013 Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P70/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P69/12/2013 Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P69/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P68/12/2013 Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu AGD - III proc

P68/12/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P67/11/2013 Dostawy wody źródlanej wraz z serwisem urządzeń dozujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P67/11/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P66/11/2013 Dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P66/11/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P65/11/2013 Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P65/11/2013 Wynik postępowania

 

P61/11/2013 Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P61/11/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P60/10/2013 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P60/10/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P59/10/2013 Dostawy świeżych warzyw i owoców

P59/10/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P58/10/2013 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

P58/10/2013 Wynik postępowania

 

P56/10/2013 Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

P56/10/2013 Wynik postępowania

 

P55/10/2013 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej

P55/10/2013 Wynik postępowania

 

P52/10/2013 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

P52/10/2013 Wynik postępowania

 

P51/10/2013 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

P51/10/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P50/10/2013 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. 6-go Sierpnia na Żłobek

P50/10/2013 WYNIK POSTĘPOWANIA

 

P49/09/2013 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

P49/09/2013 Wynik postępowania

 

P37-48/09/2013 Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umów Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

P36/09/2013 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

P36/09/2013 Wynik postępowania

 

P35/09/2013 Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych

P35/09/2013 Wynik postępowania

 

P33/08/2013 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

P33/08/2013 Wynik postępowania

 

P32/08/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

P32/08/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P31/08/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

P31/08/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P30/08/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

P30/08/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P28/07/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

P28/07/2013 Unieważnienie postępowania

 

P27/07/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

P27/07/2013 Unieważnienie postępowania

 

P26/07/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

P26/07/2013 Unieważnienie postępowania

 

P25/06/2013 Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

P25/06/2013 Wyniki z wniosków

P25/06/2013 SIWZ

P25/06/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P24/06/2013 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

P24/06/2013 Wyniki z wniosków i SIWZ

P24/06/2013 Wynik postępowania

 

P23/06/2013 Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

P23/06/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P22/06/2013 Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

P22/06/2013 Wyniki z wniosków

P22/06/2013 SIWZ

P22/06/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P21/06/2013 Dostawy świeżych owoców sezonowych - II procedura

P21/06/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P20/06/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

P19/06/2013 Dostawy świeżych owoców sezonowych

P19/06/2013 Unieważnienie postępowania

 

P18/05/2013 Remont kuchni w Żłobku nr 31

P18/05/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P17/05/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

P17/05/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P16/05/2013 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych

P16/05/2013 Wyniki z wniosków

P16/05/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P15/05/2013 Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

P15/05/2013 Wynik postępowania

 

P14/05/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

P14/05/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P13/05/2013 Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44

P13/05/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P12/04/2013 Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

P12/04/2013 Wyniki z wniosków

P12/04/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P11/04/2013 Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

P11/04/2013 Unieważnienie postępowania

 

P10/09/2013 Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

P10/09/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P09/03/2013 Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

P09/03/2013 Wyniki z wniosków

P09/03/2013 SIWZ

P09/03/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P08/03/2013 Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych

P08/03/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P06/02/2013 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

P06/02/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P05/02/2013 Dostawy artykułów czystościowych

P05/02/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P04/02/2013 Organizowane i prowadzenie zajęć rytmiki w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek

P04/02/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

P03/01/2013 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 7 oraz w Oddziale Żłobka nr 7 pod nazwą Mini Żłobek - II procedura

P03/01/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

P01/01/2013 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

P01/01/2013 Informacja o wyniku postępowania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.