Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości poniżej 14.000 euro (zapytania ofertowe) - 2013

ZŻ/341/2498/W/14/H/AD/2014

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, w ramach zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli, oraz dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego i zastawy stołowej do Mini Żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

ZŻ/341/204/W/13/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji – drogą radiową z pollingiem oraz drogą telefoniczną obejmujące obsługę monitorowania, obsługę stacji technicznej, tworzenie baz danych, aktualizacje baz danych, w czterech niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załącznik: Zapytanie ofertowe z załącznikiem.


ZŻ/341/187/W/13/A/RT

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa  artykułów biurowych i szkolnych do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72.

 

Załącznik: zapytanie ofertowe


ZŻ/341/102/W/13/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest wykonanie roll-upu informacyjnego i tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego przez  Zamawiającego Projektu pod nazwą: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do pobrania: zapytanie ofertowe II


ZŻ/341/42/W/13/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest przeprowadzenie ewaluacji ex-ante i ex-post, opracowanie szczegółowej koncepcji oraz schematu metodologicznego jej przeprowadzenia na potrzeby realizowanego przez  Zamawiającego Projektu pod nazwą: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Do pobrania: zapytanie ofertowe


 ZŻ/341/41/W/13/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest wykonanie roll-upu informacyjnego i tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego przez  Zamawiającego Projektu pod nazwą: „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do pobrania: zapytanie ofertowe 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.