Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2015

P44/12/2015 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz w lokalach, w których opiekę sprawuje dzienny opiekun.

 

P43/12/2015 Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P42/12/215 Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

 

P41/12/2015 Dostawy profesjonalnych płynów do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P40/12/2015 Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P39/12/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P38/12/2015 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P37/12/2015 Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P36/12/2015 Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P35/11/2015 Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P34/11/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobku nr 3

 

P33/11/2015 Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P32/11/2015 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P31/11/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobku nr 38

 

P30/11/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji (gdy jest to konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania) w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

 

P29/11/2015 Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P28/10/2015 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna

 

P27/10/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

P26/10/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - V procedura.

 

P25/10/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - IV procedura

 

P24/10/2015 Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P23/10/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P22/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

 

P21/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura.

 

P20/09/2015 Wykonanie, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

P19/09/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie w zakresie wykonania placu zabaw i ciągów pieszych 

 

P18/09/2015 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P17/09/2015 Świadczenie kompleksowej usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P16/08/2015 Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

 

 P15/08/2015 Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej, a także wykonywanie drobnych prac remontowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

 

P14/07/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz punktów dziennego opiekuna - w podziale na części

 

P13/07/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 w Warszawie.

 

P12/07/2015 Dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego do punktów dziennego opiekuna

 

P11/06/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie - II procedura

 

P10/05/2015 Dostawa wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

 

P09/05/2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek w Warszawie

 

P08/05/2015 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

 

P07/04/2015 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P06/02/2015 - Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P05/01/2015 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - IV procedura

 

P04/01/2015 - Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P03/01/2015 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

P02/01/2015 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura

 

P01/01/2015 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 52

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.