Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości poniżej 30.000 euro (zapytania ofertowe) - 2014

ZŻ/341/2851/W/14/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest sprawowanie pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych w 2015 r. na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


ZŻ/341/2780/W/14/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC i PDF

                 Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 19.12.2014 : DOC PDF


ZŻ/341/2779/W/14/A/DL

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC i PDF


ZŻ/341/2717/W/14/A/DL

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


ZŻ/341/2686/W/14/A/DL

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji DOC


ZŻ/341/2671/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa łyżek - zakup współfinansowany z funduszu przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu  nr: PL0392 pn. „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” - wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operacyjność projektu: od 14 czerwca 2011 r. do 13 czerwca 2016 r

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


ZŻ/341/2665/W/14/M/AG

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

  1. Komunikacja niewerbalna w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju psychoruchowego elementy metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne oraz innych twórczych metod ruchowych.
  2. Wspomaganie rozwoju sensomotorycznego dziecka w warunkach placówki żłobkowej.
  3. Aktywności muzyczno - ruchowa z elementami zabawy w żłobku.

Zamówienie, w zakresie świadczonym dla Żłobków nr  47, 48, 49 i 50, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a) Żłobek nr 47 - Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

b) Żłobek nr 48 - Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6

c) Żłobek nr 49 - Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia

d) Żłobek nr 50 - Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF


ZŻ/341/2660/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest Zakup i dostawa kompletu tuszy do drukarki typu Xerox 6605DN do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka”.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


ZŻ/341/2652/W/14/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


 

ZŻ/341/2595/W/14/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest usuwanie awarii sprzętu pralniczego i gastronomicznego w  placówkach  Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


ZŻ/341/2594/W/14/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji – drogą radiową z pollingiem oraz drogą telefoniczną obejmujące obsługę monitorowania, obsługę stacji technicznej, tworzenie baz danych, aktualizacje baz danych, w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


ZŻ/341/2592/W/14/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i utrzymania w ciągłej sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


ZŻ/341/2596/W/14/T/MW

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji i napraw poprzez usuwanie awarii instalacji domofonowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2015 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe w wersji PDF i DOC


ZŻ/341/2587/W/14/ZP/AKS

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami w 2015 i 2016 r.

Załączniki: Zapytanie ofertowe

                  Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 02.12.2014


 

ZŻ/341/2498/W/14/H/AD/2014

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawę urządzeń oraz drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka nr 50 w ramach projektu Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Załączniki: Zapytanie ofertowe doc

                  Zapytanie ofertowe pdf


 ZŻ/341/2355/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wag w- zakup współfinansowany z funduszu przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu  nr: PL0392 pn. „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” - wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operacyjność projektu: od 14 czerwca 2011 r. do 13 czerwca 2016 r

Załączniki: Zapytanie ofertowe


 ZŻ/341/2336/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia elektronicznego do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka" 

Załączniki: Zapytanie ofertowe

UWAGA! nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego - pismo z dnia 27.10.2014 r.


 ZŻ/341/2302/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa książeczek dla dzieci i poradników dla rodziców i pracowników do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


 ZŻ/341/2285/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia elektronicznego do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka". 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


ZŻ/341/2284/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacji ex-post projektu realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy pod nazwą „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do Żłobka” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ewaluacja ex-post oceni na ile działania projektu były trafne z punktu widzenia uczestników projektu oraz spójne z zakresem planowanych celów i sposobu realizacji. 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


ZŻ/341/2282/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i montaż wykładziny dywanowej oraz rolety okiennej w Żłobku nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


 ZŻ/341/2190/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa zastawy stołowej do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe


ZŻ/341/2188/W/14/KP/AB

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z  siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej, na realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia elektronicznego do żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka. 

 

Załączniki: Zapytanie ofertowe

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.