Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zamówienia o równowartości powyżej 30.000 euro - 2014

 

Oznaczenie sprawy - Nazwa zamówienia

  

P82/12/2014 - Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P81/12/2014 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P80/12/2014 - Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P79/12/2014 - Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P78/12/2014 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą urządzeń. Przedmiot umowy objęty umową ramową nr BI/B/X/2/2/ 4/64/12-15 z dnia 17.02.2012

P77/12/2014 - Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P76/12/2014 - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P75/12/2014 - Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P74/12/2014 - Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w styczniu 2015 r.

P73/11/2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych - II procedura

P72/11/2014 - Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

P71/11/2014 - Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P70/11/2014 - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P69/11/2014 - Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

P68/11/2014 - Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające.

P67/11/2014 - Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura, w zakresie: Część nr 1) Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P66/10/2014 - Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

P65/10/2014 - Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P64/11/2014 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura.

P63/11/2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych

P62/11/2014 - Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P61/11/2014 - Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka - III procedura.

P60/10/2014 - Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w Żłobku nr 52, którym dysponuje Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające.

P59/10/2014 - Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P58/10/2014 - Dostawa wyposażenia do  Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka.

P57/10/2014 - Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych praz remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P56/10/2014 - Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura.

P55/10/2014 - Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P54/10/2014 - Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P53/10/2014 - Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

P52/10/2014 - Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P51/10/2014 - Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

P50/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 36.

P49/09/2014 - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

P48/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

                        Wynik P48/09/2014

P47/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 5, w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek oraz w Żłobku nr 45

P46/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 7 oraz w Oddziale Żłobka nr 7 pod nazwą Mini Żłobek

P45/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 24

P44/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 18, w Żłobku nr 19 i w Oddziale Żłobka nr 19 pod nazwą Mini Żłobek oraz w Żłobku nr 35 i w Żłobku nr 37

P43/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 27, w Żłobku nr 28, w Żłobku nr 40 i w Oddziale Żłobka nr 40 pod nazwą Mini Żłobek, w Żłobku nr 47 oraz w Żłobku nr 48

P42/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 12 i w Oddziale Żłobka nr 12 pod nazwą Mini Żłobek oraz w Żłobku nr 30, w Żłobku nr 31, w Żłobku nr 32 i w Żłobku nr 33

P41/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 16, w Żłobku nr 17 i w Żłobku nr 26

P40/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 2, w Żłobku nr 3, w Żłobku nr 6, w Żłobku nr 49 i w Żłobku nr 51 (dawniej: Oddział Żłobka nr 6 pod nazwą Mini Żłobek)

P39/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobkach nr 1, w Żłobku nr 8 i Oddziale Żłobka nr 8 pod nazwą Mini Żłobek, 9 i Oddziale Żłobka nr 9 pod nazwą Mini Żłobek, w Żłobku nr 21 i w Oddziale Żłobka nr 21 pod nazwą Mini Żłobek oraz w Żłobku nr 41.

P38/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 10, w Żłobku nr 20, w Żłobku nr 23, w Żłobku nr 25 i w Żłobku nr 34

P37/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 11, w Żłobku nr 13, w Żłobku nr 42, w Żłobku nr 43, w Żłobku nr 44

P36/09/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 15, Żłobku nr 22, w Oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek oraz w Żłobku nr 51 (dawniej: Oddział Żłobka nr 20 pod nazwą Mini Żłobek)

P35/09/2014 - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

                        Wynik P35/09/2014

P34/09/2014 - Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

P33/09/2014 - Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnej placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

P32/09/2014 - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

                        Wynik P32/09/2014

P31/08/2014 - Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniajace

P30/08/2014 - Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

P29/08/2014 - Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P28/08/2014 - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

                        Wynik P28/08/2014

P27/07/2014 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.

                        Wynik wnioski P27/07/2014

                        Wynik oferty P27/07/2014

P26/07/2014 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

                        Wynik wnioski P26/07/2014

                        Wynik oferty P26/07/2014

P25/05/2014 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 – zamówienie dodatkowe

P24/05/2014 - Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

                        Wynik pierwszy P24/05/2014

                        Wynik drugi P24/05/2014

P23/04/2014 - Zorganizowanie jednego przedstawienia teatralnego będącego inscenizacjami różnych wydarzeń w roku kalendarzowym oraz poruszających ważne problemy społeczne w Żłobku nr 49 (zamówienie uzupełniające)

P22/04/2014 - Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w Żłobku nr 49 (zamówienie uzupełniające)

P21/04/2014 - Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w Żłobku nr 49 (zamówienie uzupełniające)

P20/04/2014 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą urządzeń

P18/04/2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

                        Wynik P18/04/2014

P17/04/2014 - Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P17/04/2014

P16/03/2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

                        Wynik P16/03/2014

P15/03/2014 - Dostawy świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P15/03/2014

P14/03/2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych

                        Wynik część 2 P14/03/2014

                        Wynik część 1 P14/03/2014

P13/03/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w Żłobku nr 49

                        Wynik P13/03/2014

P12/03/2014 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 – zamówienie dodatkowe

P11/03/2014 - Dostawa artykułów szkolnych do placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: Żłobka nr 49

                        Wynik P11/03/2014

P10/03/2014 - Dostawy świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P10/03/2014

P09/03/2014 - Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P09/03/2014

P08/02/2014 - Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnej placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie uzupełniające

P07/02/2014 - Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P06/01/2014 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

                        Wynik P06/01/2014

P05/01/2014 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w trzech nowych grupach w Oddziale Żłobka nr 20

P04/01/2014 - Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P04/01/2014

P03/01/2014 - Dostawy artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P03/01/2014

P02/01/2014 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P02/01/2014

P01/01/2014 - Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

                        Wynik P01/01/2014

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.