Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem oraz oprogramowania

komputerowego dla Zespołu Żłobków

m. st. Warszawy.ZŻ/368 /341/W/07/ZP/JŚ

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy w związku z zapytaniami Wykonawców, które wpłynęły w dniu 09.03.2007 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

1.   Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Kserokopiarka z podajnikiem z funkcją skanera.

Podane przez Zamawiającego parametry wskazują na urządzenie Canon IR1022A. Z posiadanej przez nas wiedzy w/w urządzenie nie obsługuje następujących języków:

Epson FX, IBM Pro Printer oraz PCL6.

W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści dostępny na         rynku model obsługujący tylko języki PCL5 i UFRII LT.

 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia w zakresie Kserokopiarka z podajnikiem z funkcją skanera – 1 szt. W załączeniu Zamawiający przesyła zmodyfikowany opis.

 

 

Parametr

Wymagana minimalna wartość parametru

Oferowana wartość parametru

Obszar zastosowań

biurowy, domowy

 

Podstawowe funkcje urządzenia

Drukarka, Kopiarka, Skaner

 

Technologia druku

laserowa

 

Typ skanera

stolikowy

 

Szybkość druku (mono)

22 str./min.

 

Maks. rozmiar nośnika

A4

 

Rozdzielczość w pionie (mono)

1200 dpi

 

Rozdzielczość w poziomie (mono)

600 dpi

 

Zainstalowana pamięć

128 MB

 

Prędkość procesora

192 MHz

 

Złącza zewnętrzne

karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, USB 2.0

 

Zainstalowane opcje

ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50arkuszy,

automatyczny dupleks, Podajnik na 500 arkuszy,

Podajnik ręczny na 100 arkuszy

 

Kabel PC

Tak

 

Obsługiwane systemy operacyjne

MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza, Microsoft Windows 2000,

Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 98,

Microsoft Windows ME,

Microsoft Windows XP

 

Gwarancja/rękojmia

Gwarancja producenta 24 msc

 

Dodatkowe informacje o gwarancji:

24 miesiące u klienta,

czas naprawy - 24 godz.

 

 

 

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.03.2007 r. godz. 10.00, a otwarcia godz. 10.30 na dzień 14.03.2007 r. godzina składania do 11.00, godzina otwarcia ofert 11.30. W związku z powyższym odpowiednią treść otrzymują zapisy SIWZ w rozdziale 14.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.