Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P75/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P75/12/2013
 

Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/30/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w Części nr 1 Organizowanie przedstawień teatralnych (jedno przedstawienie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych lub adaptacjami klasyki literatury dla dzieci złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28

02-792 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 w części nr 1

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę 21.350,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt.

 

Oferta nr 6 w części nr 1

Agencja Atlantis – Jacek Pacocha

ul. Grochowska 202 lok. 106

04-357 Warszawa

Oferta za cenę 37.515,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/31/W/14/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w Części nr 2 Organizowanie przedstawień teatralnych (jedno przedstawienie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych lub adaptacjami klasyki literatury dla dzieci złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28

02-792 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 w części nr 2

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę 21.350,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/32/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w Części nr 3 Organizowanie przedstawień teatralnych (jedno przedstawienie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących inscenizacjami różnych wydarzeń w roku kalendarzowym oraz poruszających ważne problemy społeczne złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”

ul. Daleka 1B lok 2, 15-037 Białystok

adres koresp. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14a lok. 117,  15-097 Białystok

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”

ul. Daleka 1B lok 2, 15-037 Białystok

adres koresp. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14a lok. 117,  15-097 Białystok

Oferta za cenę 18.757,50 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt.

 

Oferta nr 2 w części nr 3

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

Oferta za cenę 21.350,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została wycofana przez Wykonawcę.

Oferta nr 6 w części nr 3

Agencja Atlantis – Jacek Pacocha

ul. Grochowska 202 lok. 106

04-357 Warszawa

Oferta za cenę 37.515,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/33/W/14/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w Części nr 4 Organizowanie przedstawień teatralnych (jedno przedstawienie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących inscenizacjami różnych wydarzeń w roku kalendarzowym oraz poruszających ważne problemy społeczne złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 4

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

Oferta za cenę 21.350,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/34/W/14/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w Części nr 5 Organizowanie imprez okolicznościowych (jedna impreza w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28

02-792 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 w części nr 5

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę 35.380,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/35/W/14/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 6

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w Części nr 6 Organizowanie imprez okolicznościowych (jedna impreza w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 6 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 4 w części nr 6

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

Oferta za cenę 37.210,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/29/W/14/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną ofertę w części nr 1 i 3 przez:

 

Agencja Atlantis – Jacek Pacocha

ul. Grochowska 202 lok. 106

04-357 Warszawa

 

            Zamawiający w dniu 02.01.2014 r. wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – gdyż załączony do oferty wykaz usług nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na: w przypadku składania oferty na część nr 1 lub 2 lub 3 lub 4 - organizacji przedstawień teatralnych dla dzieci w wieku do lat 3 dla co najmniej 4 różnych odbiorców, przy czym co najmniej jedna usługa o wartości powyżej 10.000,00 zł z podatkiem VAT (w przypadku usług wykonywanych uznana zostanie wartość jedynie wykonanych usług na moment składania ofert). W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części.

            W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 07.01.2014 r. godz. 15:00 Wykonawca wyjaśnił, iż od lat współpracuje z dużym partnerem – Zamkiem Królewskim w Warszawie, przy czym roczny obrót finansowy wynosi ok. 100.000,00 zł, a współpraca z innymi podmiotami ma charakter incydentalny.

            Mając na uwadze warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, nie ma możliwości uznania doświadczenia z jednym podmiotem na sumę rocznego obrotu znacznie wyższą, niż podstawiony przez Zamawiającego warunek. Zamawiający nie może dokonać interpretacji warunku udziału w postępowaniu na korzyść Wykonawcy, uwzględniając jego wyjaśnienia. Wykonawca jeszcze przed upływem terminu składania ofert mógł wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem lub zapytaniem o możliwość uznania posiadanego doświadczenia za równego wymaganemu przez Zamawiającego. Na tym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) zmiana warunku udziału w postępowaniu jest niemożliwa.

 

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.