Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P71/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy świeżo wypiekanego pieczywado placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P73/12/2013                                                                                        Warszawa, dnia 16.12.2013 r.

ZŻ/341/2574/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Sebex S.C. Sebastian Kurzajak Piotr Urbaniak

ul. Chrościckiego 93/105

02-414 Warszawa

Oferta za cenę:

Część nr 1) 33.127,81 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 2) 26.191,45 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 3) 15.578,33 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 4) 39.771,96 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 5) 23.650,86 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 6) 36.369,72 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 7) 5.032,04 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 8) 16.405,82 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Sebex S.C. Sebastian Kurzajak Piotr Urbaniak

ul. Chrościckiego 93/105

02-414 Warszawa

Oferta za cenę:

Część nr 1) 33.127,81 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 2) 26.191,45 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 3) 15.578,33 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 4) 39.771,96 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 5) 23.650,86 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 6) 36.369,72 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 7) 5.032,04 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%

Część nr 8) 16.405,82 zł brutto - Oferta uzyskała 100,00 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.