Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P56/10/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P56/10/2013Warszawa, dnia 22.10.2013 r.

 

ZŻ/3412076aW/13/ZP/AKS

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4G do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: w poz. 104 wpisuje się ilość sztuk – prawidłowa ilość: 1.

 

poz. 104 Forma do ciasta metalowa  z powłoką non-stick; wymiary  38x20cm – 1 szt.

 

Powyższa zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.


Warszawa, dnia 22.10.2013 r.

 

ZŻ/341/2117/W/13/ZP/AKS

Oznaczenie postępowania P56/10/2013

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1 do części nr 1 zamówienia

Proszę o wyjaśnienie niespójności nazw w Kalkulacji cenowej z opisem przedmiotu zamówienia. W poz. 1 w kalkulacji cenowej wymieniona jest gruszka rehabilitacyjna mała, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 1 widnieje opis „zestaw perkusyjny”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Kalkulację cenową w części nr 1 zamówienia – pozycje Kalkulacji cenowej zostały dostosowane do opisu przedmiotu zamówienia. Kalkulacja cenowa po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

Pytanie nr 2 do części nr 1 zamówienia

Gruszka rehabilitacyjna mała z kalkulacji cenowej (poz. 1) oraz poz. 58 z opisu zamówienia; Zamawiający umieścił opis: gruszka rehabilitacyjna mała, która z łatwością dopasowuje się do ciała, Wypełniona granulatem piankowym, Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, kolor różowy – 2 szt, kolor zielony – 2 szt, kolor błękitny – 2 szt, kolor żółty – 2 szt suma 8 szt gruszek, Jednak w Kalkulacji cenowej dla tej pozycji przypisana jest ilość 6. Proszę wyjaśnić czy chodzi o 6 kompletów?

Odpowiedź:

Gruszka rehabilitacyjna mała, poz. 58 Kalkulacji cenowej i opisu przedmiotu zamówienia – prawidłowa ilość sztuk:

kolor różowy – 1 szt,

kolor zielony – 2 szt,

kolor błękitny - 1 szt

kolor żółty – 2 szt

– łącznie 6 szt.

 

Pytanie nr 3 do części nr 1 zamówienia

Mata gimnastyczna z kalkulacji cenowej (poz. 4) oraz poz. 62 z opisu przedmiotu zamówienia: Zamawiający umieścił opis: Lekka mata do ćwiczeń oraz zabawy. Złożona z 3 części, wymiary po rozłożeniu 155 x 62 x 2 cm, Kolor zielony – 3 szt, kolor niebieski – 3 szt; jednak w kalkulacji cenowej dla tej poz. przypisana jest ilość 8. Proszę wyjaśnić czy chodzi o 8 kompletów czy 4 szt po jednym kolorze.

Odpowiedź:

Mata gimnastyczna poz. 62 Kalkulacji cenowej i opisu przedmiotu zamówienia – prawidłowa ilość sztuk:

kolor zielony – 4 szt,

kolor niebieski - 4 szt

– łącznie 8 szt.

 

Pytanie nr 4 do części nr 1 zamówienia

Moba klocki 1+2 z kalkulacji cenowej (poz. 8) oraz poz. 67 z opisu przedmiotu zamówienia. Proszę o sprecyzowanie opisu, tj. podanie ilości oraz minimalnej średnicy, wysokości produktów

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje opis z poz. 67 kalkulacji cenowej i opisu przedmiotu zamówienia

Moba klocki 1+2

Minimum 23 sztuki w tym walce, trójkąty, kwadraty, prostokąty, półkola - różnokolorowe

• wym. najmniejszego el. ok. 30 x 30 x 15 cm
• wym. największego el. ok. 30 x 30 x 90 cm

 

Pytanie nr 5 do części nr 1 zamówienia

Zestaw piankowy kaja z kalkulacji cenowej (poz. 9) oraz poz. 69 z opisu przedmiotu zamówienia. Proszę o sprecyzowanie opisu, tj. podanie minimalnym wymiarów (średnicy, długości) opony, walca, materaca

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje opis z poz. 69 kalkulacji cenowej i opisu przedmiotu zamówienia

Zestaw piankowy Kaja

Minimum:

2 x Opona • wym. ok. 60 x 30 cm • śr. otworu 30 cm

1 x Walec • śr. ok. 30 cm • dł. 120 cm

1 x Materac  • wym. ok 120 x 60 x 7 cm

 

Pytanie nr 6 do części nr 1 zamówienia

Tor przeszkód z kalkulacji cenowej (poz. 11) oraz poz. 68 z opisu przedmiotu zamówienia. Proszę o sprecyzowanie opisu tj. podanie minimalnych wymiarów (średnicy długości) bazy wysokiej, bazy małej, półkoła sześciokąta, belki cienkiej oraz materaca małego.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje opis z poz. 68 kalkulacji cenowej i opisu przedmiotu zamówienia

Tor przeszkód

Minimum:

• wym. zestawu ok. 180 x 405 cm
4 x baza wysoka - wym. ok. 60 x 30 x 60 cm
2 x  baza mała Dostosowana do belki o dł. boku ok. 20 cm. • wym. 60 x 20 x 40 cm
1 x półkole • wym. ok. 120 x 30 x 60 cm
1 x sześciokąt • wym. ok. 120 x 30 cm • śr. otworu 60 cm
1 x belka cienka • wym. ok. 100 x 20 x 20 cm
3 x materac mały • wym. ok. 120 x 60 x 7 cm

 

Pytanie nr 1 do części nr 2 zamówienia

poz. 2 szafa na pościel – czy Zamawiający dopuszcza szafę przystosowaną do przechowywania 30 kompletów pościeli – wym. 142,5 x 45 x 200,5 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szafy przystosowanej do przechowywania 30 kompletów pościeli o wym. 142,5x45x200,5 cm.

 

Pytanie nr 2 do części nr 2 zamówienia

poz. 9 stolik prostokątny – czy Zamawiający dopuszcza grubość blatu 18 mm oraz blat w kolorze buk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza grubość blatu 18 mm, w kolorze buku

Pytanie nr 3 do części nr 2 zamówienia

poz. 10 krzesełka – czy Zamawiający dopuszcza krzesełka z podłokietnikami jak w poz. 12?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza krzesełek z podłokietnikiem jak w poz. 12

Pytanie nr 4 do części nr 2 zamówienia

 poz. 16 szafka otwarta – czy Zamawiający dopuszcza laminat w kolorze niebieskim zamiast żółci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza laminatu w kolorze niebieskim zamiast żółci

Pytanie nr 5 do części nr 2 zamówienia

poz. 18 biurko Premium – proszę o sprecyzowanie opisu, tj. podanie grubości płyty, rodzaj płyty, oraz podanie elementów składowych np. szuflada, szafka na zamek itp.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje opis: płyta laminowana o gr. 18 mm, po prawej stronie biurka szafka zamknięta na zamek centralny, wewnątrz jedna pozioma półka, drzwiczki pełne, uchwyt pionowy, metalowy w kolorze srebrnym. Nad szafką 1 szuflada wyposażona w poziomy metalowy uchwyt w kolorze srebrnym. Lewa strona biurka otwarta. Tył biurka z otwartą przestrzenią wzmocniony listwą poziomą. Część prawa wsparta na czterech nóżki w kolorze srebrnym. Wygląd biurka zgodnie z podanym rysunkiem w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie ogólne:

Mając na uwadze tak liczną ilość zdawanych pytań oraz prawdopodobieństwo zmiany formularza cenowego, jak i zmiany dużej ilości produktów, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.10.2013 r. w celu prawidłowej i profesjonalnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia pierwotnej kalkulacji cenowej dla części nr 1 zamówienia z uwzględnieniem zmiany ilości sztuk (zmiany ilości dot. gruszki rehabilitacyjnej oraz maty gimnastycznej). Pozostałe zmiany w Kalkulacji w części nr 1 dotyczyły wyłącznie przesunięcia kolejności kilku pozycji celem dostosowania do kolejności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

Do pobrania:

Kalkulacjia cenowa - część nr 1 po modyfikacji z dnia 22.10.2013

 

 


Warszawa, dnia 21.10.2013 r.

 

ZŻ/341/2097/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie do części nr 3 zamówienia

Prosimy o podanie wymiarów szyb/wys. i szer./, koloru i rodzaju kasety /przyklejana, przykręcana ?/ oraz rodzaju materiału z którego mają być wykonane rolety wewnętrzne /podgumowany, zwykły półprzepuszczalny światło?

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje opis:

kolor kasety - biały
rodzaj kasety - przyklejana
rodzaj materiału - zwykły
wymiary szyb (wys x szer.):
1. 125x53 cm - 18 szt.
2. 165x73,5 cm - 10 szt.
3. 46x106 cm - 2 szt.
4. 165x192 cm - 6 szt.


Warszawa, dnia 16.10.2013 r.
 

ZŻ/341/2076/W/13/ZP/AKS

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4B do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: w poz. 48 dokonuje się zmiany ilości sztuk – prawidłowa ilość: 14.

 

poz. 48 Szafa ubraniowa o wym: szerokość 50 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180. Dwudrzwiowa, każde drzwi zamykane na zamek centralny, uchwyty w kolorze płyty w formie grzybka. Szafa wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku. Plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Szafa wewnątrz pionowo podzielona na dwie komory. W obu częściach na wysokości 25 cm od góry szafki poziomo umieszczona półka. Pod półką  umieszczony metalowy poziomo drążek. Szafka  stojąca na metalowych nóżkach. ( 14 szt.)

 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do pisma.

 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę pkt 10, poprzez dodanie pkt 10.12 oraz 10.13 o następującej treści:

 

10.12 Zgodnie z art. 91b ustawy Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

10.13 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: http://aukcje.um.warszawa.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

4) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę pkt 17, poprzez dodanie pkt 17.3a o następującej treści:

 

17.3a   Oferty w części nr 5 zamówienia oceniane będą w 3 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów ceny ofert określonych w pkt 17.1 SIWZ.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

III etap: aukcja elektroniczna

W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, http://aukcje.um.warszawa.pl, składają kolejne korzystniejsze postąpienia.

 

5) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę pkt 18, który otrzymuje następujące brzmienie:

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA

18.1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w części nr 6 zamówienia, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

18.2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej: http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:

-         być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM

-         posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy

-         posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą

-         posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

18.3 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

18.4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest łączna wartość z podatkiem VAT za realizację zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest łączna wartość z podatkiem VAT zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.

18.5. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji.

18.6. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie postępowania oceny ofert - wiążąca jest ocena dokonana w II etapie.

18.7. W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo (upoważnienie) dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 16.10.2013

Załącznik nr 4B do SIWZ z dnia 16.10.2013


Numer ogłoszenia w BZP: 421972 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 419818 - 2013 data 15.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.2..
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl.

Warszawa: Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 419818 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ: Załącznik nr 4a - Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 Załącznik nr 4b - Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 Załącznik nr 4c - Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Załącznik nr 4d - Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 Załącznik nr 4e - Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 Załącznik nr 4f - Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 Załącznik nr 4g- Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.16.21.00-6, 37.50.00.00-3, 39.22.00.00-0, 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0, 39.70.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 2 - 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku składania oferty na część nr 7 - 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dot.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia dydaktycznego lub zabawek o wartości łącznej co najmniej 40.000,00 zł. brutto 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz z ustawieniem i montażem wyposażenia meblowego o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz montażem rolet o wartości łącznej co najmniej 15.000,00 zł. brutto 4) w przypadku składania oferty na część nr 4 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz z ustawieniem i montażem wyposażenia meblowego o wartości łącznej co najmniej 10.000,00 zł. brutto 5) w przypadku składania oferty na część nr 5 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia informatycznego / RTV o wartości łącznej co najmniej 8.000,00 zł. brutto 6) w przypadku składania oferty na część nr 6 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia kuchennego / AGD o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 zł. brutto 7) w przypadku składania oferty na część nr 7 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz z ustawieniem, montażem i podłączeniem do instalacji sanitarnej mebli ze stali nierdzewnej / wyposażenia gastronomicznego o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dot.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dot.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dot.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  1 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE 2 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 21, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 3 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25. 4 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć do poz. 56 certyfikat zgodności z Polską Normą oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. 5 W przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia do oferty należy dołączyć atest higieniczny. 6 W przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 2. 7 W przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 2, 3, 4, 5, 9. 8 W przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia do oferty należy dołączyć do poz. 17 certyfikat zgodności z Polską Normą oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. 9 W przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowej części nr 5 zamówienia. 10 W przypadku składania oferty na część nr 6 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowej części nr 6 zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełnioną Kalkulację cenową - odpowiednio na część, na którą składana jest oferta. 3. Dowód wniesienia wadium - w przypadku składania oferty na część nr 2 lub 7. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

21.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia) - w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu zamówienia w adaptowanym obiekcie, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 4) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 5) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny - po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dot..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy wyposażenia dydaktycznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy wyposażenia dydaktycznego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego i pozostałego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 2. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego i pozostałego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr 3. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu rolet.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 3. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu rolet.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr 4. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego i pozostałego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 4. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego i pozostałego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część nr 5. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu elektronicznego (informatycznego i RTV).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 5. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu elektronicznego (informatycznego i RTV).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część nr 6. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu AGD.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 6. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu AGD.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9, 39.22.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część nr 7. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia gastronomicznego wraz z podłączeniem do instalacji sanitarnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 7. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia gastronomicznego wraz z podłączeniem do instalacji sanitarnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.22.00.00-0, 42.95.90.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 4a – Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

Załącznik nr 4b – Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

Załącznik nr 4c – Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

Załącznik nr 4d – Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

Załącznik nr 4e – Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

Załącznik nr 4f – Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

Załącznik nr 4g– Kalkulacja cenowa i opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

 

Pliki do pobrania:
ikona
P 56 10 2013 SIWZ
Dokument MS Word / 0.4 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.