Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P22/06/2013 Informacja o wyniku postępowania ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6
Oznaczenie postępowania P22/06/2013

Warszawa, dnia 12.08.2013 r.

 

ZŻ/341/1574/W/13/ZP/AKS

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Sławomir Godlewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski z siedzibą w Warszawie (01-451 Warszawa) przy ul. Łacińskiej 4 lok. 37,

Oferta za cenę: 3.137.503,62 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum:

Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiebiorctwo Budowlano-Usługowe Wiktor Spółka jawna - Lider

Cz. P. B. P. Przemysłówka Spółka akcyjna - Partner

ul. Klejowa 8, 97-500 Radomsko - Lider

ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa – Partner

Oferta za cenę brutto: 3.580.869,48 zł

Oferta uzyskała 87,62 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Spółka akcyjna

ul. Partyzantów 26

10-526 Olsztyn

Oferta za cenę brutto: 4.081.952,15 zł

Oferta uzyskała 76,86 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Konsorcjum: Lider  Adro Spółka cywilna Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Uczestnik  PPHU Arcus Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Oferta za cenę brutto: 3.626.431,99 zł

Oferta uzyskała 86,52 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Konsorcjum

Lider AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Członek A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Oferta za cenę brutto: 3.285.753,12 zł

Oferta uzyskała 95,49 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę brutto: 3.137.503,62 zł

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.