Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P23/06/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P23/06/2013Warszawa, dnia 25.06.2013 r.

ZŻ/341/1208/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytania do części nr 2 zamówienia

 

poz. 5 Kalkulacji cenowej

Zamawiający podał wymiar szafy stalgast nr kat 880602 (srebrna) lub  880600 (biała, która posiada wnętrze z ABS. W związku z tym prosimy o zmianę albo materiału wykonania wnętrza na ABS albo zmianę wymiarów, na szafę z wnętrzem ze stali nierdzewnej np. stalgast 840600

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie wnętrza szafy z ABS bez zmiany pozostałych parametrów.

 

poz. 5 Kalkulacji cenowej

Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą ze stali nierdzewnej, wnętrze ABS zachowując pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

 

poz. 4 Kalkulacji cenowej

Czy zamawiający dopuści wózek trzypółkowy o wymiarze 900x600x855 mm (wysokość z uchwytami 975mm).

Odpowiedź: TAK


Warszawa, dnia 24.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1192/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytania do części nr 1 zamówienia

 

poz. 1. Gruszka rehabilitacyjna mała

Zamawiający umieścił opis:

Gruszka rehabilitacyjna mała, która z łatwością dopasowuje się do ciała. Wypełniona granulatem piankowym. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości,

kolor różowy – 2 szt. kolor zielony – 2 szt. kolor błękitny – 2 szt .kolor żółty – 2 szt.

Suma 8 szt. Gruszek.

Jednak w Kalkulacji Cenowej dla tej pozycji, przypisana jest ilość 4

Proszę wyjaśnić czy chodzi o 4 komplety, czy 4 szt. odpowiednio po 1 szt. w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zgodnie z Kalkulacją – 4 szt.

 

poz. 5.  Mata gimnastyczna
Zamawiający umieścił opis:

Lekka mata do ćwiczeń oraz zabawy. Złożona z 3 części,  wym. po rozłożeniu 155 x 62 x 2 cm

Kolor zielony – 3 szt. Kolor niebieski – 3 szt.

Suma 6 szt. mat

Jednak w Kalkulacji Cenowej dla tej pozycji, przypisana jest ilość 2

Proszę wyjaśnić czy chodzi o 2  komplety, czy 2 szt. odpowiednio po 1 szt. w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zgodnie z Kalkulacją – 2 szt. – po 1 szt. z każdego koloru.

 

poz. 4. Piankowa ciuchcia o dł. 250cm – w kalkulacji cenowej 3 sztuki - w opisie przedmiotu zamówienia 1 zestaw z 5 elementów

Odpowiedź: Zgodnie z Kalkulacją – 3 szt, tj. 3 zestawy, każdy składający się z 5 elementów.

 

poz. 8 Toaletka – w kalkulacji cenowej 3 sztuki - w opisie przedmiotu zamówienia 1 zestaw ze wskazanych elementów

Odpowiedź: Zgodnie z Kalkulacją – 3 szt, tj. 3 zestawy.

 

poz. 9 Kącik Zosi – w kalkulacji cenowej 2 sztuki - w opisie przedmiotu zamówienia 1 zestaw z 2 części

Odpowiedź: Zgodnie z Kalkulacją – 2 szt, tj. 2 zestawy, każdy składający się z 2 części.


Warszawa, dnia 21.06.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1182/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytania do części nr 1 zamówienia

 

poz. 1.  Kalkulacji cenowej Gruszka rehabilitacyjna mała

Proszę o sprecyzowanie opisu, tj. podanie minimalnej średnicy, wysokości itd.

Odpowiedź: Gruszka rehabilitacyjna o śr. 80 cm, wys. 60 cm

 

poz. 5.  Kalkulacji cenowej Lekka mata do ćwiczeń i zabawy
Zamawiający określił kolor mat jako- kolor zielony 3 szt. oraz kolor niebieski 3 szt..
Czy Zamawiający dopuszcza inni kolor mat tj. zielony – 3szt. oraz pomarańczowy – 3szt.

Odpowiedź: Tak

 

poz. 11. Kalkulacji cenowej Moba klocki 1+2
Proszę o sprecyzowanie opisu, tj. podanie ilości oraz minimalnej średnicy, wysokości produktów

Odpowiedź: Zestaw z od 20 do 23 elementów, w skład zestawu wchodzą walce, kwadraty, prostokąty, półkola - figury różnokolorowe, wym. najmniejszego elementu - 30x30x15 wym. największego elementu - 30x30x90.

 

poz. 12. Kalkulacji cenowej Zestaw piankowy kaja

Proszę o sprecyzowanie opisu, tj. podanie minimalnych wymiarów (średnicy, długości)  opony, walca, materaca.
Odpowiedź: Zestaw składa się z opony małej o wym. 60x30, śr. otworu 30 cm - 2 szt., walec o śr. 30 cm, dł. 120 cm - 1 szt., materac o wym. 120x60x7 cm - 1 szt.

 

Zamawiający w zakresie artykułów oferowanych w części nr 1 zamówienia dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów ± 5 cm. Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły, były dostosowane (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. od 0,6 do lat 3, uczęszczających do żłobkaWarszawa: Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
Numer ogłoszenia: 118199 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy - II procedura.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli ze stali nierdzewnej, drobnego sprzętu AGD, wyposażenia łazienek, wyposażenia dydaktycznego, drobnego wyposażenia kuchennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Kalkulacja cenowa) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ: Załącznik nr 4a - dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr 4b - dla części nr 2 zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.16.21.00-6, 39.70.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 2 - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia dydaktycznego lub zabawek lub sprzętu do integracji sensorycznej o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 zł. brutto 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz z ustawieniem i montażem wyposażenia technologicznego lub kuchennego o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta zabawek poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71. 2 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE 3 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne zawierające opis i zdjęcie z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz oznaczeniem kolorem w sposób wyraźny każdego z parametrów wymaganych przez Zamawiającego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wypełnioną Kalkulację cenową - odpowiednio na część, na którą składana jest oferta. 4. Dowód wniesienia wadium - w przypadku składania oferty na część nr 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia) - w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu zamówienia w adaptowanym obiekcie, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 4) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 5) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny - po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia dydaktycznego - II procedura.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego - II procedura.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej - II procedura.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej - II procedura.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.70.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Do pobrania załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 23 06 2013
Dokument MS Word / 0.4 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.