Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P17/05/2013 Informacja o wyniku postępowania USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

Oznaczenie sprawy P17/05/2013Warszawa, dnia 05.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1027/W/13/ZP/AKS

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1 i 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w obu częściach zamówienia:

Część nr 1. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek – III procedura

Część nr 2. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 – II procedura

Pani Joanna Ciepielak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Budownictwa „Budoserwis” Joanna Ciepielak z siedzibą: ul. Żwirowa 6, 05-070 Sulejówek

Oferta w części nr 1 za cenę: 14.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

Oferta w części nr 2 za cenę: 16.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 i 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa Komax Robert Chłód

ul. Kasztanowa 89B

42-100 Kłobuck

Oferta w części nr 1 za cenę: 23.000,00

Oferta w części nr 2 za cenę: 23.000,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Biuro Obsługi Budownictwa

„Budoserwis” Joanna Ciepielak

ul. Żwirowa 6

05-070 Sulejówek

Oferta w części nr 1 za cenę: 14.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

Oferta w części nr 2 za cenę: 16.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.