Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P16/05/2013 Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych

Oznaczenie postępowania P16/05/2013Warszawa, dnia 04.06.2013 r.

 

 

 

ZŻ/341/1017/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z                2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

 

Nr wniosku

Nazwa i adres Wykonawcy

Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

1

Adro S.C.

Adam Giernatowski,

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

1 zamówienie o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

 

2

„Granabud”

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

Rafał Gębal

ul. Górczewska 116A lok. 70

01-460 Warszawa

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

 

Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.