Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P69/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej (bez podłączenia do instalacji sanitarnej)

Oznaczenie postępowania P69/11/2012Warszawa, dnia 13.12.2012 r.

ZŻ/341/2557/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie, dostawę i montaż mebli ze stali nierdzewnej (bez podłączenia do instalacji sanitarnej) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczków

CENA OFERTY: 109.583,54 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczków

Oferta za cenę: 109.583,54 zł – – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Alvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Południowa 21A

64-030 Śmigiel

Oferta za cenę: 174.217,20 zł – oferta uzyskała 62,90 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Sławomir Birecki „Birex-Bis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

ul. Źródlana 30

04-776 Warszawa

Oferta za cenę: 111.183,39 zł – oferta uzyskała 98,56 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Megar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wojska Polskiego 2 lok. 13

05-500 Piaseczno

Oferta za cenę: 120.987,72 zł – oferta uzyskała 90,57 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.