Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P53/09/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Oznaczenie postępowania P53/09/2012 

Warszawa, dnia 08.10.2012 r.

informacje numer ZŻ/341/2071/W/12/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt.:1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek,  2) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10, 3) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek:

Pro Trt Spółka cywilna

Teresa Tomczyk-Dynek

Robert Waleń

ul. Wierzbowa 3a

05-503 Baszkówka

Oferta za cenę 46.494,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

„Sawa-Tech Projektowanie-Wykonawstwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

Oferta za cenę 55.350,00 zł – oferta uzyskała 84 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Pro Trt Spółka cywilna Teresa Tomczyk-Dynek Robert Waleń

ul. Wierzbowa 3a

05-503 Baszkówka

Oferta za cenę 46.494,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%

 

Oferta nr 5 w części nr 1 złożona przez:

Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

ul. Radna 10 lok. 12

00-341 Warszawa

Oferta za cenę 55.350,00 zł – oferta uzyskała 84 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 6 w części nr 1 złożona przez:

„Woźnicki Zdanowicz Architekci Spółka cywilna” Bartłomiej Woźnicki Bartosz Zdanowicz

Al. Niepodległości 157/6

02-555 Warszawa

Oferta za cenę 81.180,00 zł – oferta uzyskała 57,27 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 08.10.2012 r.

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt.:1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek, 2) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10, 3) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10:

Architektura Aleksandra Malińska

ul. Chmielna 35/93

00-021 Warszawa

Oferta za cenę 39.975,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

Kozielski Andrzej Biuro Projektów Wielobranżowych „Robiprojekt”Andrzej Kozielski

ul. Plebańska 4/3

44-100 Gliwice

Oferta za cenę 129.150,00 zł – oferta uzyskała 30,95 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 6 w części nr 2 złożona przez:

 „Woźnicki Zdanowicz Architekci Spółka cywilna” Bartłomiej Woźnicki Bartosz Zdanowicz

Al. Niepodległości 157/6

02-555 Warszawa

Oferta za cenę 73.185,00 zł – oferta uzyskała 54,65 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 7 w części nr 2 złożona przez:

Architektura Aleksandra Malińska

ul. Chmielna 35/93

00-021 Warszawa

Oferta za cenę 39.975,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 08.10.2012 r.

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt.:1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek,  2) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10, 3) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek:

Pro Trt Spółka cywilna

Teresa Tomczyk-Dynek

Robert Waleń

ul. Wierzbowa 3a

05-503 Baszkówka

Oferta za cenę 44.034,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez:

„Sawa-Tech Projektowanie-Wykonawstwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

Oferta za cenę 63.960,00 zł – oferta uzyskała 68,85 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 3 złożona przez:

Pro Trt Spółka cywilna Teresa Tomczyk-Dynek Robert Waleń

ul. Wierzbowa 3a

05-503 Baszkówka

Oferta za cenę 44.034,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%

 

Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

Nobile Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rumiana 55/57 lok. 1

02-945 Warszawa

Oferta za cenę 129.765,00 zł – oferta uzyskała 33,93 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 6 w części nr 3 złożona przez:

„Woźnicki Zdanowicz Architekci Spółka cywilna” Bartłomiej Woźnicki Bartosz Zdanowicz

Al. Niepodległości 157/6

02-555 Warszawa

Oferta za cenę 85.485,00 zł – oferta uzyskała 51,51 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.