Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P32/08/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Oznaczenie postępowania P32/08/2012 

 

Warszawa, dnia 17.08.2012 r.

 informacja numer ZŻ/341/1668/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu niegoraniczonego, na wykonanie, dostawę i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawę drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie.

 

W niniejszym postępowaniu, w nie zostały złożone żadne niepodlegające odrzuceniu oferty.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”

ul. Szczecińska 25a

75-122 Koszalin

Oferta za cenę: 102.043,26 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Andrzej Zuber PHPU Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 92.557,50 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia

ul. Łączna 39

41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta za cenę: 66.697,84 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Technica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczków

Oferta za cenę: 73.045,57 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

„Megar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wojska Polskiego 2 lok. 13

05-500 Piaseczno

Oferta za cenę: 85.209,89 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.