Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P22/05/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY: Dostawa wyposażenia

 

Oznaczenie postępowania: P22/05/2012informacja numer ZŻ/341/1062/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 08.06.2012 r. r.

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 9

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 9 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 30 przy  ul. St. Augusta 79 w Warszawie:

Sławomir Klukiewicz

ul. Dworcowa 105

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 4.280,04 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 9 została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 1 w części nr 9

Sławomir Klukiewicz

ul. Dworcowa 105

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 4.280,04 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


informacja numer ZŻ/341/1060/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 08.06.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 7

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 7 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy  ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, biurowego, RTV:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 12.361,50 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 7 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 w Części nr 7:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 12.361,50 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 8 w Części nr 7:

Sagito Sebastian Kaczanowski

ul. Jana Pawła II 23 lok. 22

05-077 Warszawa

Oferta za cenę: 9.680,10 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


informacja numer ZŻ/341/1058/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 08.06.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 5

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 5 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i montażu wyposażenia technologicznego, sprzętu AGD i drobnego sprzętu kuchennego:

J&T Top Gastro S.C. Sprzedaż Urządzeń Gastronomicznych i Chłodniczych Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

Oferta za cenę: 33.044,29 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 4 w Części nr 5:

"ROBIN" HURTOWNIA Robaczewska Danuta

ul. Łączna 39

41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta za cenę: 34.229,44 zł – oferta uzyskała 96,54 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 5 w Części nr 5:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 36.979,95 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Oferta nr 9 w Części nr 5:

J&T Top Gastro S.C. Sprzedaż Urządzeń Gastronomicznych i Chłodniczych Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

Oferta za cenę: 33.044,29 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


informacja numer ZŻ/341/1056/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 08.06.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 4 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA  Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43, 33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 108.424,20 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w Części nr 4:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-426 Łódź

Oferta za cenę: 138.188,55 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Oferta nr 3 w Części nr 4:

"Nowa Szkoła"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 121.042,17 zł – oferta uzyskała 89,58 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 6 w Części nr 4:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA  Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 108.424,20 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


informacja numer ZŻ/341/1064/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 08.06.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 3 Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 538,74 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 3 została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 5 w Części nr 3:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 538,74 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

 


informacja numer ZŻ/341/1055/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 08.06.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 2 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA  Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 5.370,18 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w Części nr 2:

Sławomir Klukiewicz

ul. Dworcowa 105

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 6.495,00 zł - oferta uzyskała 82,68 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 3 w Części nr 2:

"Nowa Szkoła" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 5.857,07 zł - oferta uzyskała 91,69 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 6 w Części nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA  Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 5.370,18 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


informacja numer ZŻ/341/1063/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn.08.06.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogordzkiej 75 w Warszawie – III procedura w zakresie: dostawy artykułów szkolnych:

Partner Monika Zapendowska, ul. Górska 9d lok. 20, 00-740 Warszawa

CENA OFERTY: 4.104,07 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Nowa Szkoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 6.804,89 zł – oferta uzyskała 60,31 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 7 w części nr 1 złożona przez:

Partner Monika Zapendowska

ul. Górska 9d lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 4.104,07 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 31.05.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1022/W/12/ZP/AK

 

 

Oznaczenie postępowania: P22/05/2012

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w częściach nr 6 i 8

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach nr 6 i 8.

 

W niniejszym postępowaniu, w częściach:

Część nr 6 – Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy, montażu i instalacji urządzeń i sprzętu teletechnicznego

Część nr 8  - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie

nie zostały złożone żadne oferty.

 

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.