Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi

Warszawa, dn. 06.10.2010 r.

Oznaczenie postępowania P24/09/2011

informacja numer ZŻ/341/2150/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia w części nr 1) Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 39 przy ul. Muszlowej 17

Przemysław Milczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Aktywnej Edukacji Przemysław Milczewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 10 lok. 95 Oferta (dodatkowa) na część nr 1 za cenę: 5.670,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2

Agencja Artystyczna Nona Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 85, 01-248 Warszawa

Oferta na część nr 1 za cenę: 6.480,00 zł – uzyskała 87,50 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%.

 

Oferta nr 3

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31, 01-019 Warszawa

Oferta (dodatkowa) na część nr 1 za cenę: 5.994,00 zł – uzyskała 94,59 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%.

 

Oferta nr 4

Centrum Aktywnej Edukacji Przemysław Milczewski

ul. Rembielińska 10 lok. 95 03-343 Warszawa

Oferta (dodatkowa) na część nr 1 za cenę: 5.670,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dn. 06.10.2010 r.

Oznaczenie postępowania P24/09/2011

informacja numer ZŻ/341/2151/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postepowaniu

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 2) Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 45 przy ul. Pawlikowskiego 2

Pani Krystyna Barańska zamieszkała w Warszawie przy Al. Solidarności 66/116

Oferta (dodatkowa) na część nr 2 za cenę: 4.977,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena-100%.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Krystyna Barańska

Al. Solidarności 66/116 00-240 Warszawa

Oferta (dodatkowa) na część nr 2 za cenę: 4.977,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena-100%.

 

Oferta nr 4

Centrum Aktywnej Edukacji Przemysław Milczewski

ul. Rembielińska 10 lok. 95 03-343 Warszawa

Oferta na część nr 2 za cenę: 6.300,00 zł– uzyskała 79 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena-100%.

 

Oferta nr 5

Joanna Mitko

ul. Aluzyjna 25F/909 03-149 Warszawa

Oferta na część nr 2 za cenę: 5.040,00 zł – uzyskała 98,75 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena-100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.