Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń w obiekcie przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie z przeznaczeniem na mini żłobek

 

Oznaczenie sprawy:  P58/10/2010 

Warszawa, dn. 29.10.2010 r.

 

 

 

informacja numer: ZŻ/341/1786/W/10/ZP/AK

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń w obiekcie przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie z przeznaczeniem na mini żłobek

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

„Biuro Projektów BM Art. Projekt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Kielcach przy ul. Nowy Świat 38

za cenę: 23.912,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Sawa-Tech Projektowanie i Wykonawstwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa

za cenę: 59.780,00 zł - uzyskała 40 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Biuro Projektów BM Art. Projekt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nowy Świat 38, 25-522 Kielce

za cenę: 23.912,00 zł - uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

m2studio Michał Pierzchalski Marek Szaniawski Spółka cywilna

ul. Ludna 10 lok. 13, 00-414 Warszawa

za cenę: 54.290,00 zł - uzyskała 44,04 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

RS Pracownia Architektoniczna Renata Strzeszewska

ul. Zawadowskiego 5 lok. 6, 02-781 Warszawa

za cenę: 47.519,00 zł - nie była oceniana, gdyż Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy a złożona przez Wykonawcę oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Aleksandra Malińska

ul. Chmielna 35 lok. 93, 00-021 Warszawa

za cenę: 46.116,00 zł - uzyskała 51,82 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

APS 97 Bartosz Kozłowski

ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno

za cenę: 47.458,00 zł - uzyskała 50,39 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 7 złożona przez:

Wena Sylwia Melon-Szypulska

ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa

za cenę: 46.970,00 zł - uzyskała 50,91 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 8 złożona przez:

Linepure Architekt Staniszewski Andrzej

ul. Niciarnia 50/52, 92-320 Łódź

za cenę: 37.332,00 zł - uzyskała 64,05 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 9 złożona przez:

ECO – Investment Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz

za cenę: 89.060,00 zł - uzyskała 26,85 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Oferta nr 10 złożona przez:

Atelier „Zetta” Zenon Zabagło

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

za cenę: 39.500,00 zł - uzyskała 60,54 pkt w kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.