Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania: P58/10/2010Warszawa, dnia 15.10.2010 r.

informacja numer ZŻ/341/1666/W/10/ZP/AK

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1 i w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 1) „Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 34 tzw. Mini Żłobek”  i w części nr 2) „Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 25”:

Pani Magdalena Milczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mag Magdalena Milczewska STwóR Studio Twórczego Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy  ul. Rembielińskiej 10 lok. 95 za cenę:

w części nr 1 postępowania:

3.550,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert, cena – 100%,

w części nr 2 postępowania:

4.970,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert, cena – 100%,

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Mag Magdalena Milczewska STwóR Studio Twórczego Rozwoju, ul. Rembielińska 10 lok. 95, 03-343 Warszawa

w części nr 1)

za cenę: 3.550,00 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert, cena – 100%.

w części nr 2)

za cenę: 4.970,00 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert, cena – 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.