Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Bizhub C451 znajdującego się w siedzibie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby Projektu PL 0392

 

Oznaczenie sprawy: P52/09/2010 EOG Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warszawa, dn. 30.09.2010 r.

informacja numer ZŻ/341/1558/W/10/ZP/AK

                                                             Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu


I N F O R M A C J A

o wyniku III etapu postępowania


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Bizhub C451 znajdującego się w siedzibie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy Projektu pod nazwą: „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (PL 0392)”.


Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkieterów 15.

za cenę: 5.799,88 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Oferta nr 1 złożona przez:

Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź za cenę: 8.300,00 zł i uzyskała 69,88 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%


Oferta nr 2 złożona przez:

Partner”, Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa za cenę: 7.705,23 zł i uzyskała 75,27 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%


Oferta nr 3 złożona przez:

Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa za cenę: 5.799,88 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 Warszawa, dn. 24.09.2010 r.

 

 

 

informacja numer ZŻ/341/1523/W/10/ZP/AK

 

                                           Do Wykonawców

                                           biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku II etapu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia wielofunkcyjnego Konica Bizhub C451 znajdującego się w siedzibie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy Projektu pod nazwą: „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (PL 0392)”.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

            Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże w stosownym zaproszeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

za cenę: 8.400,04 zł i uzyskała 69,05 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Partner”, Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa

za cenę: 7.705,23 zł i uzyskała 75,27 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Konica Minolta Business Solutions Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa

za cenę: 5.799,88 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.