Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie – II etap

 

Oznaczenie sprawy: P30/07/2010Warszawa, dnia 20.08.2010 r.

 

Informacja numer: ZŻ/341/1295-1296/W/10/ZP/AK

 

 

                                        Do Wykonawców

                                        biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 w Warszawie – II etap.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Czesław Iwanicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rem-Budex z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 16/58

za cenę:

197.292,56 zł - oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty.

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Rem-Budex Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16/58, 01-493 Warszawa

za cenę:

197.292,56 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny: cena - 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Rekord A.W.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa

za cenę:

264.124,01 zł i uzyskała 74,70 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena - 100 %

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.