Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania: Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A

 

informacja nr: ZŻ/341/1157/W/10/ZP/AKWarszawa, dnia 16.07.2010 r.

 

 

 

                                        Do Wykonawców

                                        biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Voltbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 331.651,85 zł z podatkiem VAT, a kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 252.120,49 zł z podatkiem VAT.

 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez „Gama-Bud 2000” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Śląskich 24, 01-335 Warszawa

za cenę: 282.370,37 zł zł

i nie była oceniana, gdyż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez Voltbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

za cenę: 331.651,85 zł

i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.