Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  





INFORMACJA o wyniku postępowania: dostawa art. mrożonych

Warszawa, dn. 17.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Imex”, Norko Tadeusz Norko Barbara Spółka jawna, ul. Suwalska 32 lok. 64, 03-252 Warszawa
za cenę:
262.662,56 zł - oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu została złożona jedna oferta:

Oferta nr 1)

Przedsiębiorstwo Handlowe „Imex”, Norko Tadeusz Norko Barbara Spółka jawna, ul. Suwalska 32 lok. 64, 03-252 Warszawa
za cenę:
262.662,56 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny oferty cena – 100 %

Biuletyn Informacji Publicznej



Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.