Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  Nasze kadry
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Renata Trólka
Anna Bociarska
Paweł Rogala
Dział Administracyjno-Gospodarczy odpowiada za realizację i rozliczenie cząstkowego planu finansowego, a przede wszystkim za zakupu żywności. Przygotowuje dokumenty do zawarcia umów, aneksów, zleceń - czuwa nad prawidłową ich realizacją. Zajmuje się także rozliczeniami na podstawie faktur, opisywaniem faktur, przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb procedur przetargowych, opracowywaniem SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).
Sporządzanie harmonogramów z realizacji umów na dostawy artykułów żywnościowych do placówek. Prowadzenie rejestru wniosków, dokonywanie lustracji, przeglądów technicznych jednostek organizacyjnych.
Opracowywanie we współpracy z Dyrektorem i Główną Księgową kalkulacji szacunkowych wartości zamówienia na dostawy i usługi w celu dopasowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej.

Renata Trólka - rtrolka@zlobki.waw.pl
Specjalista ds. Administracyjno Gospodarczych

Anna Bociarska abociarska@zlobki.waw.pl
pracownik ds. Administracyjno Gospodarczych

Paweł Rogala progala@zlobki.waw.pl
pracownik ds. Administracyjno Gospodarczych

tel do działu: 0 22- 565-23-45Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.