Nasze żłobki
Zapisz dziecko
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
  


Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

 

Do Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie ŻŁ 48.

W mini żłobku przy ul. Nowogrodzkiej 75 będącego filią Żłobka nr 20 przy ul. Wilczej 27A w Śródmieściu  realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75" współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał do końca 2014 roku. Jego łączna wartość to 1 238 772,48 zł, w tym dofinansowanie unijne - 1 052 956,61 zł.

Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia miały dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności będą brane pod uwagę dzieci, których rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w czterech grupach wiekowych odbywa się w dniach 24 – 31 października br. Do każdej grupy dziecięcej będzie przyjętych 1-3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z dysfunkcjami w rozwoju.

Do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie.

W żłobku nr 49  przy ul. 6-tego Sierpnia 1/5 na Ursynowie realizowany jest kolejny projekt „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia" współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt będzie trwał do końca 2014 roku. Jego łączna wartość to 1 084 998,70 zł, w tym wartość dofinansowania: 922 248,90 zł.


Na czas trwania projektu obowiązują inne zasady rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności będą brane pod uwagę dzieci, których rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 roku życia w trzech grupach wiekowych odbywa się w dniach  3 - 14 luty br. 


Do żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia, projektowego, obowiązuje Regulamin uczestnictwa w projekcie.
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Nasze kadry


Poradnik
Poradnikstrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2015 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.