Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/23-1997403

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/23-1997403
 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
 
Ulica:
 
ul. Belgijska 4
 
Miejscowość:   
 Kod pocztowy:    
 Województwo:    
 
Warszawa
 02-511
 mazowieckie
 
 
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
 Telefon:
 
Radosław Poniatowski
 0 22 565 23 50
 
e-mail:
 Fax:
 
rponiatowski@zlobki.waw.pl
 0 22845 07 14
 
 
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
 
Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

 

1) Pakiet 1 – dostawa zabawek,

2) Pakiet 2 – dostawa kącików zabaw,

3) Pakiet 3 – dostawa zabawek manipulacyjnych,

4) Pakiet 4 – dostawa sprzętu dydaktycznego,

5) Pakiet 5 – dostawa pomocy dydaktycznych.

 
 
 
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
 


Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w pakiecie 4 przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.
 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1
 
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
 
Ulica:
 
Piramowicza 11/13
 
Miejscowość:   
 Kod pocztowy:    
 Województwo:    
 
Łódź
 90-254
 mazowieckie
 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.