Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/12/29-1531039

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/12/29-1531039

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:    

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

ul. Belgijska 4

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Warszawa

02-511

mazowieckie

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Renata Rózga

22 565 23 43

e-mail:

Fax:

rrozga@zlobki.waw.pl

22 845 07 14

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    

Cigna Stu S.A.

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Wolności 3A

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Warszawa

01-018

mazowieckie

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.