Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi

 

Oznaczenie postępowania: P67/11/2010 Część nr 2Warszawa, dn. 17.12.2010 r.

informacja numer: ZŻ/341/2140/W/10/ZP/AK 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku II etapu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 2 postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

           

Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże w stosownym zaproszeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 postępowania  zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Prima S.C. Andrzej Piotrowski Marta Piotrowska

ul. Jana Kazimierza 1 lok. 29, 01-248 Warszawa

za cenę: 17.548,00 zł – oferta uzyskała 72,50 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

za cenę: 17.109,30 zł – oferta uzyskała 74,36 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Polsuper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa

za cenę: 19.741,50 zł – oferta uzyskała 64,44 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Byś” Wojciech Byśkiniewicz,

ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

za cenę: 12.722,30 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Partner Dariusz Apelski

ul. Daszyńskiego 98 lok. 22, 06-100 Pułtusk

za cenę: 15.793,20 zł – oferta uzyskała 80,56 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.