Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych

 

Oznaczenie postępowania P67/11/2010 Część nr 1 

Warszawa, dn. 17.12.2010 r. 

 

informacja numer: ZŻ/341/1239W/10/ZP/AK 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku II etapu postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 1 postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

           

Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże w stosownym zaproszeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 postępowania  zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

za cenę: 95.341,28 zł – oferta uzyskała 95,30 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Byś” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

za cenę: 90.855,84 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Partner Dariusz Apelski, ul. Daszyńskiego 98 lok. 22, 06-100 Pułtusk

za cenę: 99.347,36 zł – oferta uzyskała 91,45 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.